Rozmowa z Robertem Trętowskim o ofercie technologicznej Izby dla bankowości spółdzielczej

Aktualności / Multimedia

Robert Trętowski – Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Robert Trętowski: Uważam, że przed polskim sektorem bankowym pojawia się olbrzymia szansa na obopólną współpracę pomiędzy administracją publiczną i bankami. Wyzwania i szanse są postawione także przed sektorem bankowości spółdzielczej w naszym kraju. Krajowa Izba Rozliczeniowa pełni bardzo ważną funkcję koordynacji współpracy między bankami, a sektorem bankowym. Współpracujemy bardzo blisko ze Związkiem Banków Polskich, natomiast z racji infrastrukturalnego charakteru Krajowej Izby Rozliczeniowej będziemy operatorem większości usług cyfrowych. U nas będzie realizowany projekt e-ID czyli Bankowej Tożsamości Cyfrowej. KIR wspiera płatności internetowe i mobilne do usług cyfrowych administracji, to także podpis w chmurze i węzeł usług PSD2.

Uważam, że KIR rozumie i zna specyfikę polskiego sektora bankowości społdzielczej. Zapraszamy do współpracy cały sektor, ponieważ szanse muszą być wykorzystane. Nikt nie wytłumaczy naszym klientom i obywatelom, że tak ważny sektor bankowości nie wspiera tych usług. To będzie oznaczało w krótkiej lub dłuższej perspektywie czasowej stopniowy odpływ klientów, zwłaszcza młodych, mobilnych i zelektronizowanych.

Izba projektując swoje rozwiązania ma na uwadzę także specyfikę bankowości spółdzielczej. Liczmy na to, że da się wspólnie wypracować takie rozwiązanie, które spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa, z drugiej strony będzie komercyjnie dobre dla banków spółdzielczych i dla zrzeszeń.

Jako operator tego węzła tożsamości będziemy mieli już niedługo specyfikację technologiczną do tego, aby dostawcy rozwiązań bankowych bankowości centralnej i internetowej mogli oszacować koszty, nakłady, całość prac niezbędnych do tego, aby podłączyć się do Izby.

Z drugiej strony Izba będzie pozyskiwała klientów, którzy będą z tej tożsamości korzystać. Jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z ubezpieczycielami, segmentem e-commerce, sektorem medycyny i telemedycyny, komunikacją, edukacją i przede wszystkim administracją publiczną. Gdy banki spółdzielcze porozumieją się ze zrzeszeniami podłączymy zrzeszenia do nas, a banki spółdzielcze dostaną od razu dostęp do szerokich usług komercyjnych i administracji.

Jeżeli któryś z banków spółdzielczych dojdzie do wniosku, że chce się z KIRem integrować samodzielnie i stać go na to, również zapraszamy go do współpracy. Szanujemy decyzję biznesową każdego z banków spółdzielczych.

Relacja wideo dostępna na kanale youtube

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: