Rozmowa z Tomaszem Piwowarskim: O priorytetach Urzędu w stosowaniu dyrektywy PSD2 oraz o modelu dostępu do rachunku płatniczego z perspektywy nadzoru

Multimedia / Tylko u nas

Tomasz Piwowarski - Komisja Nadzoru Finansowego

Tomasz Piwowarski - Komisja Nadzoru Finansowego

Tomasz Piwowarski: PSD2 jest odpowiedzią na zmiany w otoczeniu rynkowym jeżeli chodzi o płatności. Zaobserwowaliśmy od czasów wprowadzenia PSD1, czyli 2007 roku, intensywny wzrost płatności elektronicznych, w tym płatności mobilnych. Na przestrzeni tego czasu pojawiły się nowe usługi na rynku dotyczące dostępu do rachunku.

PSD2 jest odpowiedzią regulacyjną na nowe wyzwania wynikające ze zwiększonej popularności płatności elektronicznych, jak również pojawienia się nowych usług dostępu do rachunku.

Są trzy rodzaje możliwych form usług w ramach dostępu do rachunku. Pierwsza to inicjacja płatności, druga to dostęp do informacji o rachunku, trzecia to potwierdzenie stanu środków a rachunku. PSD2 wynika z wdrożenia tego typu usług na rynku. W momencie wejścia w życie PSD2, co nastąpi w 2018 roku, konieczne jest aby dostawców usług trzecich, którzy będą oferowali usługi objąć nadzorem.

Z punktu widzenia KNF bardzo istotne jest aby nowe formy usługi odbywały się w sposób bezpieczny dla klientów i sektora płatności w Polsce.

W tej chwili trwają dyskusje nad standardem technicznym dotyczącycm silnego uwierzytelnienia, bezpiecznej komunikacji między stronami trzecimi a dostawcami usług płatniczych, w których oprócz nowych funkcjonalności duży nacisk jest kładziony na aspekty związane z bezpieczeństwem.

KNF ma swojego przedstawiciela w grupie roboczej opracowującej standard techniczny w zakresie PSD2. Będziemy kładli duży nacisk na aspekty związane z bezpieczeństwem. Aby praktykę, którą udało się wyprocawać na rynku polskim w miarę możliwości podtrzymać, aby świadczenie usług finansowych, usług płatności odbywało się w sposób nie tylko funkcjonalny, ale bezpieczny dla klienta.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: