Rozmowa z Urszulą Wiśniewską – Dyrektorem Programu NZB

Tylko u nas

Maciej Małek: Pani prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych ma przekonać naszych partnerów, że istnieje potrzeba uzupełnienia wiedzy, którą dysponują kadry i podniesienia tego, co decyzuje o relacjach z klientem na wyższy, nowy jakościowo poziom. Jak zamierzamy to osiągnąć?

Maciej Małek: Pani prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych ma przekonać naszych partnerów, że istnieje potrzeba uzupełnienia wiedzy, którą dysponują kadry i podniesienia tego, co decyzuje o relacjach z klientem na wyższy, nowy jakościowo poziom. Jak zamierzamy to osiągnąć?

Urszula Wiśniewska: Przede wszystkim przed bankowością duże wyzwania. Budowanie nowych strategii biznesowych, kreowanie nowego modelu biznesowego. To wszystko się wiąże ze szkoleniem, edukacją z jednej strony menadżerów banków spółdzielczych, którzy powinni jeszcze wzmacniać swoje kompetencje, którzy są świetnymi menadżerami, którzy dotychczas wykreowali i nadal kreują bankowość spółdzielczą, ale zmienające się otoczenie wymaga od nich podnoszenia kompetencji pracowników. Z drugiej strony relacje z klientami zdecydownie się zmieniają. Zatem duże wyzwanie dla bankowości spółdzielczej.

Chcemy pokazać w jaki sposób możemy wspierać i wspólnie realizować projekty edukacyjne kreując przede wszystkim nowe relacje z klientami. Przede wszystkim poprzez edukację przedsiębiorców. Chcemy też zaproponować wspólną realizację programów edukacyjnych przedsiębiorców w zakresie zarządzania przdsiębiorstwami, poznawania nowych alternatyw produktów bankowych, które mogą wspierać przedsiębiorców w rozwoju. Chcemy pokazać w jaki sposób można korzystać ze środków unijnych, pokazać co jeszcze możemy wspólnie zrobić, żeby kreować innowacyjność przedsiębiorstw. Są to przedsiębiorstwa małe i średnie, dotychczasowi partnerzy na rynku lokalnym banków spółdzielczych. Banki komercyjne w tym wymiarze nie stanowią konkurencji jeżeli zadbamy o edukację naszych klientów.

Chcemy też pokazać potrzebę edukacji klientów indywidualnych. Zaproponować abyśmy wzmocnili przekazy edukacyjne, wiedzę klientów indywidualnych. Są to często młodzi ludzie, mieszkający w małych miastach, którzy nie korzystają z produktów bankowych z powodu braku wiedzy. Im lepiej ich przygotujemy tym będą aktywniejsi. Z drugiej strony będą też mieli możliwość poznania banków spółdzielczych jako potencjalnych pracodawców. Praca dla młodego człowieka w banku spółdzielczym i udział w kreowaniu gospodarki środowiska lokalnego jest dla nich wielkim wyróżnieniem. Pomóżmy im aby byli lepiej przygotowani, a wtedy wszyscy na tym skorzystamy, szczególnie szefowie banków spółdzielczych.

Udostpnij artyku: