Rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem: O konieczności rozwoju bankowości spółdzielczej

Multimedia

Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości

Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości

Zdzisław Kupczyk: Bankowość spółdzielcza ma przed sobą wiele wyzwań. Generalnym wyzwaniem jest realizacja misji i funkcji w ramach tzw. zrównoważonego rozwoju. To dążenie, które jest realizowane już od wielu lat, natomiast dziś nabiera szczególnego znaczenia ze względu na oczekiwania klientów, członków banku.

Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna banków wymaga, aby w sposób efektywny tzn. proporcjonalnie do możliwości dynamicznych, ale bezpieczny, realizować swoją funkcję w środowisku gospodarczym.

Wszelkiego rodzaju przyspieszenia, które mogą powodować zagrożenia z tytułu rosnącego ryzyka są jak najbardziej niewskazane. Orientacja na te obszary gospodarcze, które generują jak najmniej ryzyka, a które są blisko związane z bankowością spółdzielczą, są wyznacznikiem funkcjonowania banków i ich obecności na rynku gospodarczym. Nie ma tu rozdźwięku, bowiem aby w sposób poprawny realizować biznes trzeba także umiejętnie inwestować w rozwój technologiczny. To będzie gwarantowało dalszy postęp w pozyskaniu klientów, zaabsorbowaniu ich uwagi produktami, które mają oprzyrządowanie technologiczne pozwalające na korzystanie z usług bankowych, niekoniecznie absorbując swój cenny czas.

Sądzię, że biznes oczywiście TAK - realizowany przy pomocy dobrze skonfigurowanej technologii.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: