Rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem o wyzwaniach związanych z ewolucją infrastruktury technologicznej na rynku usług bankowych

Aktualności / Multimedia

Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości

Zdzisław Kupczyk: Niewątpliwie bankowość spółdzielcza, zatem i Grupa BPS, stoi przed istotnymi wyzwaniami. Wiążą się one z modyfikacją infrastruktury technologicznej na rynku usług bankowych. Swoistym priorytetem jest również dla Grupy BPS zmodyfikowanie systemu komunikacji elektornicznej i udostępnienie nowych platform bankom spółdzielczym, czyniąc je przez to bardziej funkcjonalnymi, dostępnymi – jeżeli chodzi o klientow, a także poprawiając komunikację wewnętrzną między bankami.

Wszystko jest nakierowane na poprawę jakości usług, które są wysoko cenione przez klientów, a zatem chodzi o utrzymanie tej jakości, a z drugiej strony wprowadzenie takich standardów w całym zrzeszeniu, aby te unifikacyjne działania można było finanlizować w sposób możliwie jak najlepszy.

Z zadowoleniem przyjąłem deklaracje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, jeżeli chodzi o wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw w zakresie usług bankowych szeroko rozumianych o charakterze informatycznym i udostępneinia ich szerokiej rzeszy klientów.

Ważne jest to także na płaszczyźnie współpracy z instytucjami rządowymi, mówiąc ogólnie o administracji rządowej, samorządowej, co daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że również władze państwowe w sposób należyty traktują bankowość spółdzielczą, jako sektor. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o BIK nasza współpraca owocuje dostarczeniem nowych rozwiązań, projektów, które moim zdaniem są konieczne do wdrożenia w trybie ekspresowym – ze względu na pojawiające się potrzeby w zakresie nowych kanałów dystrybucji usług i produktów bankowych, a z drugiej strony jest to istotny filar o charakterze technicznym, wzmacniający bankowość spółdzielczą jako taką.

Materiał wideo dostępny na kanale youtube

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: