Różnice w cenach nieruchomości w stolicach województw oraz poza nimi

Finanse i gospodarka

Powszechne zainteresowanie cenami nieruchomości na ogół koncentruje się na najżywszych rynkach, a więc tych znajdujących się największych aglomeracjach - przede wszystkim w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Jednocześnie jednak rynek obrotu mieszkań pozostaje aktywny w miastach o mniejszej liczbie mieszkańców, co ujawnia m.in. niniejsza analiza cen w podziale terytorialnym, zależność cen od wielkości mieszkań oraz porównanie cen do podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Różnice między sytuacją na rynku mieszkaniowym w stolicach województw a powiatami w tych województwach wskazuje, że roku 2013 nie można jednoznacznie nazwać rokiem stabilizacji.

Powszechne zainteresowanie cenami nieruchomości na ogół koncentruje się na najżywszych rynkach, a więc tych znajdujących się największych aglomeracjach - przede wszystkim w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Jednocześnie jednak rynek obrotu mieszkań pozostaje aktywny w miastach o mniejszej liczbie mieszkańców, co ujawnia m.in. niniejsza analiza cen w podziale terytorialnym, zależność cen od wielkości mieszkań oraz porównanie cen do podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Różnice między sytuacją na rynku mieszkaniowym w stolicach województw a powiatami w tych województwach wskazuje, że roku 2013 nie można jednoznacznie nazwać rokiem stabilizacji.

Między cenami nieruchomości w stolicach województw oraz poza nimi występują znaczne różnice. Ceny w mieście wojewódzkim są wyższe średnio o ok. 47 proc. od cen na pozostałym terenie województwa. Różnic tych nie można jednak wszędzie wyjaśniać w identyczny sposób - są województwa, w których wynosi ona jedynie ok. 11 proc. (lubelskie) i są również takie, w których sięga nawet 87 proc. (dolnośląskie).

Czynniki kreujące rozbieżności to w szczególności: wielkość województwa i miasta wojewódzkiego, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie w województwie czy istnienie w nim innych dużych ośrodków miejskich. Rozpiętość różnic cen utwierdza z kolei w przekonaniu, że rynek nieruchomości jest nierozerwalnie związany z lokalizacją oraz że nie wszystkie trendy ogólne można wykorzystać do analizy konkretnej, wybranej nieruchomości.

Cały artykuł Nie tylko duże miasta - rynek nieruchomości w miastach wojewódzkich oraz na terenach powiatów znajdą Państwo w najnowszym numerze "Finansowanie Nieruchomości - 2014/01"

aw

Udostępnij artykuł: