Rozpoczęło się Forum Bankowe 2014

Bankowość

Jest to jedna z najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego. Tradycyjnie już przygotował ją Związek Banków Polskich.

Jest to jedna z najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego. Tradycyjnie już przygotował ją Związek Banków Polskich.

Corocznie w trakcie Forum Bankowego dyskutowane są najważniejsze dla bankowości problemy i wyzwania. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na temacie - banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. Tradycją stało się, że w konferencji uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych. Nie inaczej jest i w tym roku. Do stołecznego Hotelu Sheraton licznie przybyli zainteresowani tematyką uczestnicy i goście Forum Bankowego 2014. Powitał ich i obrady otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Następnie głos zabrał minister finansów, dr Mateusz Szczurek.

140312.pietraszkiewicz.krzysztof.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

140312.szczurek.mateusz.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Przed południem przewidziano jedną sesję tematyczną - Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej - pożądane zmiany instytucjonalne i regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce. W temat wprowadził prof. dr hab. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Następnie przedstawiciel jednego z partnerów konferencji EY, Iwona Kozera - Partner, Szef Grupy Rynków Finansowych - mówiła o wyzwaniach na najbliższe lata dla banków po zawirowaniach na rynkach finansowych i załamaniu ekonomicznym w strefie euro.

140312.belka.marek.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Do panelu, moderowania którego podjął się red. Piotr Chęciński z TVP Info, organizatorzy zaprosili: Wojciecha Kwaśniaka, zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; Zbigniewa Jagiełłę, prezesa zarządu PKO Banku Polskiego S.A.; Mateusz Morawieckiego, prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., a także prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego, kierownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Na zakończenie sesji pierwszej przewidziano kolejne wystąpienie partnera konferencji, tym razem poświęcone nowoczesnemu raportowaniu w bankowości. O omówienie tego, jak skutecznie zarządzać ryzykiem, optymalizować koszty i szybko odpowiadać na potrzeby klientów poproszono Dariusza Zawistowskiego, członka zarządu MIS S.A. oraz Piotra Kowala, Solution Architect QlikTech.

Po południu zaplanowano dwie sesje - odpowiednio poświęcone efektywnemu modelowi ochrony konsumenta usług bankowych oraz działaniu banków w erze cyfrowej - konsekwencjom organizacyjnym, ekonomicznym, reputacyjnym dla banków wynikającym z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej. Przewidziano również wystąpienia gości specjalnych: Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Iwony Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Omówią oni rolę banków w finansowaniu rozwoju.

ala

Udostępnij artykuł: