Rozpoczęło się VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Polecamy

Bankowanie przez smartfony, zbliżający się szybkimi krokami Internet rzeczy i rosnące zagrożenie ze strony hakerów - w takich realiach rozwija się dziś bankowość spółdzielcza. Szansą na wymianę doświadczeń w zakresie nowych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w bankowości pomiędzy przedstawicielami sektora, firm technologicznych i niezależnymi ekspertami jest kolejna, ósma już edycja Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Bankowanie przez smartfony, zbliżający się szybkimi krokami Internet rzeczy i rosnące zagrożenie ze strony hakerów - w takich realiach rozwija się dziś bankowość spółdzielcza. Szansą na wymianę doświadczeń w zakresie nowych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w bankowości pomiędzy przedstawicielami sektora, firm technologicznych i niezależnymi ekspertami jest kolejna, ósma już edycja Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Doroczna konferencja, zorganizowana przez redakcję miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich odbywa się w dniach 18-19 maja w warszawskim Hotelu Gromada.

160518.ftbs.Wolski

Polecamy relacje z FTBS 2016 w mediach społecnzościowych:

Twitter:

LinkedIn:

Facebook:

Przybyłych na Forum gości w imieniu organizatorów powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Przypomniał, iż FTBS jest jednym z nielicznych forów, na których kładzie się tak duży nacisk na związek pomiędzy technologią a efektywnością banków. Dlatego właśnie spotkanie cieszy się tak olbrzymim zainteresowaniem. - Mamy na sali weteranów, którzy od pierwszej edycji uczestniczą w tych spotkaniach, ale mamy równie dużo nowych uczestników - podkreślił Andrzej Wolski. Podziękował również członkom Rady Programowej, na czele z jej przewodniczącym, wiceprezesem Związku Banków Polskich dr. Mieczysławem Groszkiem i koordynatorem prac Andrzejem Kawińskim, a także sponsorom i partnerom wydarzenia.

160518.ftbs.Groszek

- Choć jest to już ósme Forum, to z pewnością nie wpadniemy w rutynę - zaznaczył wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek. Wskazał, że we współczesnym świecie pojęcie "technologia bankowa" przestało być domeną wąskiej grupy specjalistów zatrudnionych w komórce do spraw IT; dziś technologie rozstrzygają o tak ważkich sprawach, jak konkurencyjność oferty, koszty czy bezpieczeństwo. - Możliwości prostych przesunięć kosztów się kończą, jakościowy etap obniżenia kosztów to właśnie są technologie - przypomniał Mieczysław Groszek, odnosząc się do związku pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami IT a wynikiem finansowym wykazywanym w sprawozdaniach rocznych. Z kolei w przypadku cyberbezpieczeństwa konieczne jest nie tylko wprowadzanie najnowszych zabezpieczeń, ale dążenie do tego, by chroniły one cały sektor a nie tylko poszczególne banki. Dlatego ZBP we wrześniu ubiegłego roku powołał do życia bankowe centrum cyberbezpieczeństwa, mające za cel integrowanie działań w tym niezmiernie ważkim obszarze.

Przykładem na skuteczną współpracę pomiędzy bankami a sektorem publicznym może być zaangażowanie sektora finansowego w dokonywanie wypłat w ramach Programu 500+. Omawiając postępy w realizacji tego pionierskiego zadania, wiceprezes ZBP przypomniał, iż działania te mają również biznesowy aspekt. Dzięki wdrożeniu programu zarówno komercyjny, jak i spółdzielczy segment polskiej bankowości mają szansę zwiększyć efektywność i wszechstronność obsługi klienta oraz wdrażać bardziej korzystną ofertę.

160518.ftbs.Nowak

Kwestii bezpieczeństwa w internecie poświęcił swe wystąpienie gen. Włodzimierz Nowak, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa. Przypomniał, że w obecnym systemie banki są niejako osamotnione w trosce o zabezpieczenie swych zasobów informatycznych. - Chcemy, by w przyszłości to się zmieniło - zaznaczył. Planowane kierunki zmian rząd określi w strategii bezpieczeństwa, prace nad którą mają się zakończyć jeszcze w tym półroczu. Dokument określić ma perspektywy na najbliższe 3-5 lat. Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji stwierdził, że w obliczu dynamicznych zmian w obszarze IT dłuższa perspektywa wydaje się być bezcelowa. Jednym z istotniejszych założeń określonych w strategii jest budowa systemów wczesnego ostrzegania, wychwytujących zagrożenia również na poziomie transgranicznym. Dodatkową ochronę maja zapewnić klastry bezpieczeństwa - jako pierwszy powstanie klaster rządowy, ale strategia przewiduje możliwość tworzenia analogicznych struktur dla branży energetycznej, transportowej, bankowej czy administracji samorządowej. - Jeśli będzie funkcjonował system wczesnego ostrzegania, klaster bezpieczeństwa i bezpośrednia ochrona danych w każdej instytucji, wówczas będziemy mieli trzypoziomowy system bezpieczeństwa - dodał gen. Włodzimierz Nowak. Przypomniał, że poziom reakcji musi być proporcjonalny do skali zagrożenia, a analiza ryzyka musi być dokonywana na bieżąco. - Jeżeli dziś nie zbudujemy systemu, nie określimy procedur, nie wyszkolimy ludzi, to jutro haker będzie mógł wyłączyć kluczowe systemy i sparaliżować całe miasta - podkreślił przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

160518.ftbs.Stempin

W dalszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele obydwu zrzeszeń banków spółdzielczych. Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB-Banku, zadeklarował, iż rozwój technologiczny - w szczególności obejmujący branżę IT - oraz współpraca z administracją publiczną stanowią priorytety przyjętej na najbliższe pięć lat strategii zrzeszenia. Wskazał, że konieczne jest zwiększenie automatyzacji określonych procesów - w szczególności w dziedzinie backoffice. Przykładem może być sprawozdawczość obowiązkowa. Innym zadaniem dla bankowych zrzeszeń i ich członków jest zintegrowanie określonych procesów, a nierzadko również i rozwiązań technologicznych. Dowodem na konieczność zmian w tym zakresie była implementacja Programu 500+. - Wykorzystując podobną aplikację jak banki komercyjne, musieliśmy ją zaimplementować w siedmiu różnych systemach bankowości elektronicznej. To pokazuje, o ile korzystniejsze jest współdziałanie - powiedział wiceprezes SGB. Ważnym zadaniem jest również zwiększanie oferty nowoczesnych produktów i interfejsów oferowanych do dyspozycji klienta. Wprawdzie polski sektor spółdzielczy pod względem wdrożeń IT wyprzedził nawet niektóre banki niemieckie, jednak jeśli chodzi o obsługę klienta to oferta jest nadal zbyt tradycyjna. - Dowodem na takie postrzeganie bankowości spółdzielczej jest wynik niedawno przeprowadzonego przez TNS Polska badania klientów - wielu respondentów odpowiadało, że banki spółdzielcze są zbyt mało nowoczesne. Dlatego SGB stawia między innymi na omnikanałowość - podkreślił Ziemowit Stempin.

160518.ftbs.ogolne

Wiceprezes BPS Dariusz Olkiewicz w swym wystąpieniu podsumował aktualnie realizowane w zrzeszeniu działania w zakresie wykorzystania nowych technologii. Jednym z nich jest oczywiście wdrożenie Programu 500+. Na dzień dzisiejszy system już funkcjonuje - w bankach z grupy BPS realizujących wypłaty złożono 1172 wnioski. Wiceprezes BPS wskazał, że realizacja programu nie jest zadaniem oderwanym od pozostałych aspektów funkcjonwania banku. - Program 500+ pozwolił na wdrożenie narzędzia, które będziemy wykorzystywać do innych działań - zaznaczył Dariusz Olkiewicz. Podobnie jak Ziemowit Stempin, również przedstawiciel BPS stwierdził, iż koszt zintegrowania systemów w bankowości spółdzielczej jest większy aniżeli w banku komercyjnym. - Mamy wielokrotnie więcej pracy, ponosimy z tego tytułu coraz większe koszty - powiedział. Do najbardziej ambitnych działań w zakresie integracji procesów wewnątrz zrzeszenia należy budowa nowego systemu rozliczeń pomiędzy bankami w grupie; dzięki nim przelew pomiędzy wszystkimi placówkami z logo BPS będzie szedł w czasie rzeczywistym. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na liczbę przelewów dokonywanych w bankach zrzeszonych. - Jesteśmy na drugim miejscu po PKO BP pod względem przekazów elixirowych - zaznaczył Dariusz Olkiewicz. Integracja obejmie również metody komunikacji wewnątrz zrzeszenia, w tym celu BPS tworzy sieć intranet, obejmującą wszystkie banki. Szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ma tworzony od podstaw nowy system antyfraudowy. Pośród innych działań podjętych przez BPS wspólnie z systemem ochrony instytucjonalnej zrzeszenia jest modernizacja systemu do sprawozdawczości. Ma to wyjątkowe znaczenie, sprawozdania na potrzeby IPS muszą być generowane w trybie dziennym, a nie - jak dotychczas - miesięcznym.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: