Rozpoczęło się V Forum Bankowo-Samorządowe

Bankowość / Relacje / Samorząd

Dziś w Warszawie (w Centrum Bankowo-Finansowym) odbywa się V Forum Bankowo-Samorządowe pt. "Komercyjnego finansowania lokomotyw rozwoju regionalnego wobec ograniczeń wzrostu długu publicznego". Organizatorem Forum jest Związek Banków Polskich we współpracy z Unią Metropolii Polskich oraz Związkiem Miast Polskich.

Dziś w Warszawie (w Centrum Bankowo-Finansowym) odbywa się V Forum Bankowo-Samorządowe pt. "Komercyjnego finansowania lokomotyw rozwoju regionalnego wobec ograniczeń wzrostu długu publicznego". Organizatorem Forum jest Związek Banków Polskich we współpracy z Unią Metropolii Polskich oraz Związkiem Miast Polskich.

Podczas Forum Bankowo-Samorządowego poruszane są ważne dla obu środowisk tematy: Czy wobec wprowadzanych zmian drogi banków i JST rozejdą się i kto na tym straci? Jaka jest perspektywa rozwoju miast i metropolii w najbliższych latach? Przedstawione zostaną również propozycje sektora bankowego m.in. w sprawie zmian liczenia wskaźnika zadłużenia, finansowania usług wspólnych, finansowania PPP czy dobrych praktyk w postępowaniach przetargowych. Mamy nadzieję, że efektem tegorocznej wspólnej dyskusji będzie nie tylko poinformowanie opinii publicznej o stanowisku środowisk ws. wprowadzanych zmian, ale i sformułowanie wspólnych propozycji rozwiązań dla regulatora. Miasta, w tym przede wszystkim metropolie, są głównymi lokomotywami wzrostu. W ocenie wielu Banków wprowadzane zmiany znacznie utrudnią, a w niektórych przypadkach uniemożliwią nawet finansowanie rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Forum organizowane jest przez Związek Banków Polskich od 2006 roku we współpracy z organizacjami Samorządu Terytorialnego - w ramach formuły dialogu organizacji reprezentujących środowiska społeczne i gospodarcze. Forum ma charakter merytoryczny i przeglądowy dla obu środowisk.

Do wspólnej debaty zostali zaproszeni przedstawiciele sektora bankowego, jednostek samorządu terytorialnego, a także administracji rządowej. W spotkaniu weźmie udział również prasa.

110601.fbs.logotypy.organizatorzy.420x

110601.fbs.logotypy.patroni.medialni.420x

Udostępnij artykuł: