Rozpoczyna się kolejna edycja programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”

Aktualności / Bezpieczny Klient / Edukacja / Wydarzenia

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, zaprasza wszystkich Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” - IV edycja.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, zaprasza wszystkich Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” - IV edycja.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dotychczas działania wśród osób najmłodszych, prowadzone były w ramach zajęć praktyczno – dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Adresaci programu

Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Organizator programu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizator programu

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Partnerzy programu

• Wojewoda Dolnośląski,
• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
• Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
• Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
• Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
• Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
• Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
• Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
• Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• TVP Wrocław,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Związek Banków Polskich,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa.

Regulamin programu, harmonogram działań, karta zgłoszeniowa, rozszerzony opis obszarów oraz karta projektu i karta sprawozdania dostępne są na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/bezpieczny-dolnoslazak/ oraz www.dodn.dolnyslask.pl.

Udostępnij artykuł: