Rozpoczynają się publiczne konsultacje standardu Polish API

Bankowość spółdzielcza / Prawo i regulacje / Technologie i innowacje

Z Wojciechem Pantkowskim, dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich rozmawia Robert Lidke.

Mężczyzna trzymający tablet
Fot. Pixabay.com

Z Wojciechem Pantkowskim, dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich rozmawia Robert Lidke.

Polish API to jest standard otwarty, czyli działający w ramach tzw. open bankingu #PSD2 #banki #ZBP #PolishAPI

Wojciech Pantkowski Robert Lidke: Rozpoczynają się publiczne konsultacje standardu Polish API. Na czym one polegają?Wojciech Pantkowski: Na dedykowanej stronie internetowej www.polishapi.org zawiesiliśmy projekt standardu i tekst opisujący go wraz z odpowiednią informację biznesową. Są to informacje w języku polskim i angielskim.Polish API w zamyśle jest standardem unijnym, więc w konsultacjach mogą wziąć udział także podmioty zagraniczne zainteresowane dostępem do polskich instytucji płatniczych w ramach dyrektywy PSD II.Ukaże się też kilka ogłoszeń w różnych czasopismach o tym, że rozpoczęły się publiczne konsultacje standardu Polish API. Miejsce prezentacji to będzie ogólnie dostępna strona internetowa, więc wszyscy zainteresowani będą mogli się zapoznać z propozycją standardu. Będą też mogli w specjalnym rejestrze na stronie zamieszczać swoje uwagi, opinie i sugestie dotyczące standardu.Zakładamy, że te konsultacje potrwają 2 tygodnie. Następnie dokonamy oceny zebranych opinii i zwrotnie na tej samej stronie pojawi się informacja, jak grupa robocza, która przygotowała ten standard, odniosła się do przedstawionych uwag i propozycji. Podobne konsultacje dotyczące innych standardów API odbywają się na podobnych zasadach w innych krajach Unii Europejskiej, które opracowują standardy interfejsu.

Robert Lidke: Czy opis standardu Polish API będzie napisany w ten sposób, że każdy, kto wejdzie na tę stronę zrozumie przekazywane tam informacje?Wojciech Pantkowski: Opis jest na dwóch poziomach.  Pierwsza część ma charakter ogólny, biznesowy, objaśniający ideę standardu. Druga część ma charakter techniczny, gdzie szczegółowo opisujemy, jak nasz interfejs działa, jak jest skonstruowany od strony organizacyjno-informatycznej.  Chodzi o to, aby podmioty trzecie wiedziały, w jaki sposób skorzystać z tego interfesju, aby wejść w relację z bankami i z tymi instytucjami, które będą udostępniały dostęp rachunków w ramach standardu i w ramach dyrektywy PSD II, i będą mogły przeprowadzać transakcje.

Robert Lidke: Polish API to jest standard otwarty, czyli…Wojciech Pantkowski: Czyli jest to standard działający w ramach tzw. open bankingu. Jest to aplikacja, która jest otwarta, co oznacza, że każdy, kto będzie chciał jej użyć, będzie miał stworzoną do tego możliwość i będzie wiedział, jak się wpiąć do innych instytucji finansowych, aby móc skorzystać z możliwości, jakie podmiotom trzecim daje dyrektywa PSD II.Robert Lidke: Co się wydarzy po 2 tygodniach konsultacji?Wojciech Pantkowski: Jak już mówiłem, będzie sporządzony raport, w którym odniesiemy się do każdej uwagi.  Po wprowadzenie ewentualnych korekt standard Polish API zostanie opublikowany i będzie możliwość jego implementacji. Udostępnimy go chętnym bankom, które będą odpowiadać na zapytania podmiotów trzecich, a także podmiotom trzecim, które będą chciały się kontaktować z bankami w ramach tego, co im gwarantuje unijna dyrektywa.Zakładamy, że to będzie wersja 1.0 Polish API, ponieważ jednocześnie pracujemy już nad kolejnymi wersjami tego standardu. Prace nad nowymi wersjami będą cały czas trwały i będą uwzględniały doświadczenia płynące z działania pierwszej wersji Polish API.Robert Lidke: Fakt, że Państwo konsultują swój standard z różnymi środowiskami świadczy o tym, że jesteście zainteresowani jak największą popularnością tego interfejsu.Wojciech Pantkowski: To jest zgodne z rekomendacjami Unii Europejskiej, która zaleca opracowanie wspólnego standardu, aby podmiot, który chciałby korzystać z usług danej instytucji płatniczej, wiedział, jak to zrobić, żeby nie musiał z każdym bankiem rozmawiać osobno. Kierując się tymi zaleceniami do prac nad standardem Polish API włączyliśmy podmioty trzecie i ich zrzeszenia, które będą chciały korzystać ze standardu w ramach dyrektywy PSD II. Mamy nadzieję, że ten sposób tworzenia standardu przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron przyczyni się do jego popularności.Robert Lidke: Czy wiadomo, ile banków w Polsce jest zainteresowanych korzystaniem z Polish API?Wojciech Pantkowski: Takie zainteresowanie wyraża zdecydowana większość banków. Dla małych i średnich banków jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie muszą budować własnych interfejsów. Większe banki zastanawiają się jeszcze, ale generalnie można powiedzieć, że biorą udział w naszych pracach i są do naszego pomysłu pozytywnie nastawione, więc zakładam, że skoro poświęcają swój czas i swoje zasoby na prace nad Polish API to po to, aby z niego korzystać.
Udostępnij artykuł: