Rozpoczynający się tydzień będzie bogaty w istotne wydarzenia

Komentarze ekspertów

Rozpoczynający się tydzień to między innymi posiedzenie RPP. Mimo, iż rynkowy konsensus zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to lipiec, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Rady, będzie miesiącem modyfikacji komunikatu, co, w naszej ocenie, może wywołać korektę notowań SPW. Dzisiejsza sesja to natomiast publikacja przez Ministerstwo Finansów planu podaży papierów na lipiec oraz cały trzeci kwartał. Podsumowując, uważamy, iż wynik posiedzenia RPP może zapoczątkować korektę w notowaniach krajowych obligacji i nieznacznie umocnić złotego. Z kolei o kierunku notowań na międzynarodowym rynku zadecyduje wymowa czwartkowego posiedzenia ECB i piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy.

Rozpoczynający się tydzień to między innymi posiedzenie RPP. Mimo, iż rynkowy konsensus zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to lipiec, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Rady, będzie miesiącem modyfikacji komunikatu, co, w naszej ocenie, może wywołać korektę notowań SPW. Dzisiejsza sesja to natomiast publikacja przez Ministerstwo Finansów planu podaży papierów na lipiec oraz cały trzeci kwartał. Podsumowując, uważamy, iż wynik posiedzenia RPP może zapoczątkować korektę w notowaniach krajowych obligacji i nieznacznie umocnić złotego. Z kolei o kierunku notowań na międzynarodowym rynku zadecyduje wymowa czwartkowego posiedzenia ECB i piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy.

Wydarzenia tygodnia

Wyhamowanie sprzedaży detalicznej w maju

Dynamika sprzedaży detalicznej wyhamowała w maju do 3,8% r/r z 8,4% r/r w kwietniu, co było wynikiem niższym od oczekiwań. Słabsze wyniki sprzedaży w maju wiążą się z wygaśnięciem efektu Świąt Wielkanocnych, który podwyższył sprzedaż żywności w kwietniu. Pogorszyła się także sprzedaż samochodów, która spadła w maju o 5,0% r/r. Może się wiązać to z mniejszym obecnie popytem na auta, po tym jak w pierwszym kwartale tego roku nastąpił jego znaczny wzrost dzięki możliwości odliczenia VAT od aut z kratką. Być może jest to więc efekt przesunięcia sprzedaży na początek roku, a nie fundamentalny spadek popytu na dobra trwałe. Trzeba też pamiętać, że miesięczne dane o sprzedaży detalicznej podlegają sporym wahaniom i jednorazowy odczyt nie musi wiązać się ze zmianą dotychczasowego trendu. Szczególnie, biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne, w tym spadek bezrobocia oraz wzrost dochodów realnych. Od początku tego roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,9% r/r nominalnie i 6,1% r/r realnie, podczas gdy w samym Q1 wzrosty wyniosły odpowiednio 5,5% r/r i 5,5% r/r. Dane choć słabsze od oczekiwań nie zmieniają naszego scenariusza na przyszłość. Konsumpcja prywatna ma w naszej ocenie potencjał do dalszego wzrostu, dla której wsparcie stanowi poprawa sytuacji na rynku pracy.

Głębszy spadek PKB w USA w Q1

Dynamika PKB w Stanach Zjednoczonych wyniosła w Q1 br. minus 2,9% w ujęciu zannualizowanym wobec wstępnych wyliczeń na poziomie -1,0%. Wynik  ten był znacznie gorszy od oczekiwań rynkowych na poziomie minus 1,8%. Należy jednak pamiętać, że wyniki amerykańskiej gospodarki na początku tego roku znajdowały się pod negatywnym wpływem czynników pogodowych, które ograniczyły aktywność gospodarczą. Dane z ostatnich miesięcy wskazują na wyraźną odbudowę aktywności ekonomicznej, stąd słabe wyniki pierwszego kwartału mają krótkookresowy charakter i w kolejnych kwartałach spodziewać się należy powrotu gospodarki USA na ścieżkę wzrostu.

Pełny komentarz tutaj.

Źródło: Bank Millennium SA

Udostępnij artykuł: