Rozwiązania Bonair zgodne z rozporządzeniem FATCA

Finanse i gospodarka

Rozporządzenie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), czyli amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych, już obowiązuje w Polsce.

Rozporządzenie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), czyli amerykańska ustawa o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o rachunkach zagranicznych, już obowiązuje w Polsce.

Kolejne instytucje finansowe rozpoczynają gromadzenie wymaganych danych o klientach. Wprowadzenie tego rozporządzenia ma na celu walkę z procederem polegającym na uchylaniu się od płacenia podatków przez osoby będące rezydentami podatkowymi USA i posiadające inwestycje na zagranicznych rachunkach bankowych czy inwestycyjnych. Oznacza to, że obywatel naszego kraju, który spędzi w USA ponad pół roku, a po powrocie do kraju postanowi założyć np. lokatę, będzie musiał powiadomić bank, że przebywał w USA dłużej niż 183 dni. Następnie bank ma obowiązek przekazania informacji o lokacie polskiemu fiskusowi, który z kolei informuje o tym USA.

Wprowadzenie w naszym kraju rozporządzenia FATCA oznacza, że instytucje finansowe mają obowiązek gromadzenia danych FATCA, ich analizowania i przekazywania odpowiednim urzędom. Oczywiście potrzebują do tego odpowiednich narzędzi informatycznych, dlatego dostawcy systemów IT dostosowują aplikacje do zmieniających się przepisów.

- Agent Transferowy, czyli rozwiązanie Bonair wspierające dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz funkcje księgowe i rozliczeniowe agenta transferowego, wraz z aplikacją internetową POK.NET, zostały zaprojektowane nie tylko zgodnie 
z ustawą o funduszach inwestycyjnych czy wymaganiami ustawy o podatku dochodowym, lecz także z postanowieniami FATCA. Nasze systemy są w pełni przygotowane na obsługę danych FATCA - mówi Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań, Bonair SA.

Agent Transferowy umożliwia prowadzenie rejestrów uczestników funduszy, księgowości związanej z dystrybucją jednostek uczestnictwa oraz zarządzanie siecią dystrybucji. W ramach rozwiązania dostępna jest również przeznaczona dla dystrybutorów aplikacja internetowa POK.NET, która może zostać umieszczona 
w infrastrukturze agenta transferowego lub w środowisku dystrybutora, a także aplikacja @POK dla klientów inwestujących w fundusze. Rozwiązania umożliwiają zbieranie danych FATCA i rejestrowanie formularzy FATCA od klientów.

- W naszym systemie możliwe jest analizowanie danych uczestników, pełnomocników i beneficjentów rzeczywistych pod kątem FATCA, mające na celu sprawdzenie, czy dana osoba jest podatnikiem amerykańskim, może być lub trudno to stwierdzić, ponieważ nie chciała przedstawić dokumentów wymaganych przez FATCA. Oprócz tego można przeglądać dane oraz ręcznie zmienić status osobie, np. na podstawie dodatkowych danych pochodzących spoza systemu. Aktualnie statusy FATCA są przesyłane dla uczestników funduszy zagranicznych do agenta transferowego w Luksemburgu, który odpowiada za raportowanie. Oczywiście w przyszłości możliwe będzie również raportowanie FATCA w naszym systemie, kiedy obsługa FACTA zacznie obowiązywać dla polskich funduszy - przyznaje Robert Tymiński, Bonair SA.

Ilona Tyczyńska
Account Manager
Sigma International (Poland) Ltd Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: