Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1 – 1,5 mld zł

Z rynku

Bank
Fot. stock.adobe.com/styleuneed

Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy #kredyty #WakacjeKredytowe #banki

„Zawieszenie naliczania i pobierania odsetek na trzy miesiące z części umów, (oznacza) łącznie korzyść dla gospodarstw domowych na poziomie do około 1-1,5 mld złotych (przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy)” – napisano.

Rząd w środę przyjął projekt ustawy przewidujący zawieszenie wykonania umowy kredytowej.

Zawieszenie obowiązku dokonywania płatności

„Istotą rozwiązania jest zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty). W tym okresie kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat, za wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące” – napisano.

Zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: