Rozwój długoterminowych ubezpieczeń na życie

Finanse i gospodarka

Jacek Podoba, prezes Europy i Europy Życie, uważa, że na rozwój ubezpieczeń o charakterze długoterminowego oszczędzania, szczególnie regularnego, pozytywny wpływ będzie miało kilka czynników.

Jacek Podoba, prezes Europy i Europy Życie, uważa, że na rozwój ubezpieczeń o charakterze długoterminowego oszczędzania, szczególnie regularnego, pozytywny wpływ będzie miało kilka czynników.

Jednym z nich jest stopniowe wycofywanie się ubezpieczycieli z polisolokat i produktów strukturyzowanych. Klienci i banki będą więc szukać nowych sposobów pomnażania pieniędzy, co podniesie sprzedaż innych produktów o charakterze inwestycyjnym.Czynnikami stymulującymi rozwój długoterminowych ubezpieczeń inwestycyjnych będą także: dyskusja o systemie emerytalnym oraz zmiany zachodzące na rynkach kapitałowych.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: