Rozwój małych firm za 57 zł miesięcznie

Komentarze ekspertów

Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek CIT dla małych podatników i nowo zakładanych firm z 19 do 15 proc. Teraz trafi ona do Senatu.

Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek CIT dla małych podatników i nowo zakładanych firm z 19 do 15 proc. Teraz trafi ona do Senatu.

Sejm RP przyjął ustawę obniżającą podatek CIT dla małych podatników, czyli tylko dla firm, które są spółkami kapitałowymi i których obroty nie przekraczają 1,2 mln euro (ok. 5 mln zł). Takich firm jest w Polsce ok. 130-140 tys. na ponad 1,8 mln aktywnie działających. Rząd uważa, że "w perspektywie długookresowej działanie to (miałoby) wpłynąć na przyspieszenie tempa rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym także przedsiębiorczości ludzi młodych."

Ciekawe, jak ma to zostać osiągnięte, jeśli z obniżenia CIT z 19 do 15 proc. będzie mogło skorzystać tylko ok. 8 proc. mikro i małych firm, a te które skorzystają poprawią swoją zdolność do rozwoju o 57 zł miesięcznie. Za tę kwotę, która pozostanie na kontach małych spółek mogą one co najwyżej, akumulując te 57 zł w ciągu roku, pokryć koszty większych opłat za usługi finansowe, których ceny wzrosły w wyniku wprowadzenia podatku bankowego. I kupić kilka ryz papieru, aby móc przechowywać przez 50 lat w wersji papierowej dokumenty dotyczące zatrudnionych pracowników, chyba, że Sejm zmieni ustawę.

Konfederacja Lewiatan od początku wskazywała na brak sensu w tym pomyśle i postulowała przyjęcie rozwiązań, które stworzą wszystkim małym przedsiębiorstwom realne szanse na rozwój - na zwiększanie inwestycji oraz na wzrost zatrudnienia, a nowozakładanym firmom na przetrwanie dłużej niż rok czy dwa. Przede wszystkim postulowaliśmy rozmowy z małymi firmami i wspólne z nimi zaproponowanie rozwiązń, które mogą być "...wsparciem podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa."  Ale urzędnicy i politycy wiedzą lepiej, co firmom, szczególnie najmniejszym jest potrzebne - dodatkowe 57 zł miesięcznie.

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: