Rozwój zatrudnienia i przedsiębiorczości w samorządach – seminarium

Samorząd

Związek Miast Polskich wraz z Łotewskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych organizują seminarium "Wspieranie rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości w samorządach lokalnych". Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2011. Zgłoszenia można wysyłać do 28 listopada 2011.

Związek Miast Polskich wraz z Łotewskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych organizują seminarium "Wspieranie rozwoju zatrudnienia i przedsiębiorczości w samorządach lokalnych". Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2011. Zgłoszenia można wysyłać do 28 listopada 2011.

Spotkanie odbędzie sie w ramach projektu realizowanego przez Łotewski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, przy udziale Związku Miast Polskich oraz stowarzyszeń władz lokalnych z Estonii i Litwy, przy wsparciu środków z programu Europa dla Obywateli.

Podczas seminarium najważniejszą częścią będzie prezentacja dobrych praktyk polskich, estońskich, łotewskich i litewskich miast. Wystąpienia dotyczyć będą zagadnienia budowania lokalnego rynku pracy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Seminarium prowadzone będzie w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniją tłumaczenie symultaniczne. Zgłoszenia należy przesyłać do 28 listopada do biura Związku Miast Polskich. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami znajduje się na stronie: www.zmp.miasto.biz.

Źródło: www.zmp.miasto.biz

Udostępnij artykuł: