RPO – podsumowanie na Mazowszu

Samorząd

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego dofinansował już ponad pół tysiąca projektów. Jest to wynikiem ogłoszenia i przeprowadzenia 41 konkursów na kwotę 1 mld euro. Około 85 proc. przyznanych środków zostało już rozdysponowane. Pozostała część zostanie rozdzielona między beneficjentów w roku 2012 i 2013.

4, 56 mld zł pochodzące z unijnego wsparcia zostało spożytkowane na odbudowę dróg, zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali, budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. Najwięcej pieniędzy trafiło do Warszawy, następne w kolejności były: region siedlecki i ciechanowski.

Liczba wnioskow, a co za tym idzie wysokość dofinansowania w kwotach przedstawia się następująco:

  1. Warszawa – 23 projekty: 853,6 mln zł,
  2. Radom – 17 projektów: 309,3 mln zł,
  3. Siedlece – 11 projektów: 155,6 mln zł.

Liderem wśród powiatów okazał się powiat przasnyski, wśród gmin miejskich Przasnysz, gmin wiejsko-miejskich – Łochów, wśród gmin wiejskich – Olszewo Borki.

Ranking dofinansowań w przeliczeniu na jednego mieszkańca przezentuje się następująco:

  1. Siedlce – około 2.011,00 na mieszkańca,
  2. Powiat przasnyski – 1.884,00 zł na mieszkańca,
  3. Gmina miejska – Ciechanów – 4.685,00 zł na mieszkańca,
  4. Gmina miejsko-wiejska – Glinojeck – 8.851,00 zł na mieszkańca,
  5. Gmina wiejska – Przesmyki – 6.181 zł na mieszkańca.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: