RPO: przejęcie Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów

Z rynku

Decyzja BFG o przejęciu Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów i faktycznie eliminuje możliwość efektywnego dochodzenia przez nich roszczeń wobec banku, dotyczących obligacji GetBacku - ocenia zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Decyzja BFG o przejęciu Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów i faktycznie eliminuje możliwość efektywnego dochodzenia przez nich roszczeń wobec banku, dotyczących obligacji GetBacku - ocenia zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.

W liście do prezesa BFG Tabarowski poinformował, że zastrzeżenia RPO budzi zastosowana przez BFG metoda, polegająca na przejęciu wybranych praw majątkowych i zobowiązań, z wyłączeniem roszczeń osób, które za pośrednictwem Idea Banku nabyły obligacje GetBacku, czy inne "problematyczne produkty finansowe".

"Zarówno BFG, jak i sami poszkodowani mają świadomość, na podstawie podanych do publicznej wiadomości wyjaśnień (...), iż od strony formalno-prawnej działania Funduszu związane z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku nie stoją na przeszkodzie kontynuacji działań, mających na celu dochodzenie roszczeń od spółki GetBack S.A. będącej emitentem obligacji, jak i od Idea Banku, który oferował je do sprzedaży. Możliwości te jednak są całkowicie teoretyczne i nie pozwalają mieć nadziei na odzyskanie utraconych środków (...)" - napisano w liście.

Czytaj także: KNF: fakty i mity dotyczące kondycji Idea Banku oraz jego przymusowej restrukturyzacji >>>

Według RPO ustawodawca przewidział możliwość wydania przez BFG, za zgodą podmiotu przejmującego, decyzji o zwrotnym przeniesieniu przedsiębiorstwa, wybranych praw majątkowych, wybranych zobowiązań lub praw udziałowych przejętych przez podmiot przejmujący do podmiotu w restrukturyzacji.

Czytaj także: Dużo pytań i wątpliwości wokół przymusowej restrukturyzacji Idea Banku >>>

"Wobec powyższego powstaje pytanie - czy BFG, kierując się naczelną zasadą pogłębiania zaufania do instytucji finansowych, rozważał bądź rozważa skorzystanie z tej możliwości, by chronić interesy obligatariuszy spółki GetBack S.A (...)" - napisano w liście.

RPO: nie można wszcząć egzekucji wobec podmiotu znajdującego się w stanie przymusowej restrukturyzacji

W ocenie RPO po zakończeniu procesu sądowego i wydaniu korzystnego dla poszkodowanego obligatariusza przez sąd wyroku nie można wszcząć egzekucji wobec podmiotu znajdującego się w stanie przymusowej restrukturyzacji, a egzekucja wszczęta może na wniosek BFG zostać zawieszona.

"Decyzja BFG uniemożliwia obligatariuszom GetBack również uzyskanie w postępowaniu sądowym prowadzonym przeciwko Idea Bank S.A. zabezpieczenia swoich roszczeń, polegających na zajęciu wierzytelności na rachunku bankowym Idea Bank, skoro art. 135 ustawy o BFG wyłącza możliwość wytaczania i prowadzenia postępowań zabezpieczających w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji, którym od 1 stycznia 2021 r. jest Idea Bank" - napisano w liście.

BFG: przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń od GetBacku

BFG informował wcześniej, że przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie stoi na przeszkodzie dotychczas podejmowanym działaniom mającym na celu dochodzenie roszczeń od GetBacku, jak i od Idea Banku, który oferował obligacje tej spółki.

Czytaj także: Prezes BFG: przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku >>>

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao.

W wyniku procesu doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Pekao z wyłączeniem zobowiązań m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

Pekao jako jedyny złożył ofertę przejęcia Idea Banku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: