RPP: część członków za podwyżkami stóp procentowych, jeżeli nasili się inflacja

Gospodarka

Niektórzy członkowie RPP uważali w lutym, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, to być może zasadne będzie rozważenie podwyżki stóp proc. w II poł. 2021 r. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 3 lutego. Większość członków Rady ponownie wskazywała na perspektywę stabilizacji stóp lub na możliwość ich obniżki w przypadku załamania koniunktury.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/m.mphoto

Niektórzy członkowie RPP uważali w lutym, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, to być może zasadne będzie rozważenie podwyżki stóp proc. w II poł. 2021 r. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 3 lutego. Większość członków Rady ponownie wskazywała na perspektywę stabilizacji stóp lub na możliwość ich obniżki w przypadku załamania koniunktury.

Niektórzy członkowie Rady argumentowali, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, to być może zasadne będzie rozważenie podniesienia stóp procentowych NBP w II połowie br.

- napisano.

Przy ożywieniu gospodarczym i CPI zgodnym z celem stopy powinny zostać bez zmian

Większość członków Rady oceniała jednak, podobnie jak w styczniu, że jeżeli w bieżącym roku następować będzie ożywienie aktywności gospodarczej, a dynamika cen będzie zgodna z celem inflacyjnym, to wskazane będzie utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie także w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie w opinii tych członków Rady, podobnie jak w styczniu, w sytuacji gdyby doszło do wyraźnego pogorszenia koniunktury i jej perspektyw – np. w następstwie ponownego nasilenia się pandemii – uzasadnione mogłoby być dalsze poluzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych.

Czytaj także: RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian, NBP może stosować kolejne interwencje walutowe >>>

Niektórzy członkowie Rady byli zdania w lutym, podobnie jak w styczniu, że gdyby pojawiła się potrzeba dalszego łagodzenia warunków monetarnych, nie byłoby wskazane dalsze obniżanie stóp procentowych NBP, a raczej należałoby wprowadzić dodatkowe działania nakierowane na wspieranie akcji kredytowej dla podmiotów gospodarczych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: