RPP daje jasny sygnał, podwyżka stóp procentowych jest odległa

Gospodarka

Brak jastrzębich akcentów w komunikacie po czerwcowym posiedzeniu RPP oraz obszerne wyjaśnienie przyczyn braku reakcji Rady na podwyższoną inflację, uważaną za przejściową, wskazuje, że nie ma co liczyć na szybkie podwyżki stóp procentowych uważają ekonomiści, komentujący czerwcowe decyzje RPP.

NBP i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/wawritto

Brak jastrzębich akcentów w komunikacie po czerwcowym posiedzeniu RPP oraz obszerne wyjaśnienie przyczyn braku reakcji Rady na podwyższoną inflację, uważaną za przejściową, wskazuje, że nie ma co liczyć na szybkie podwyżki stóp procentowych uważają ekonomiści, komentujący czerwcowe decyzje RPP.

RPP podała w komunikacie, że prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

Dodała, że biorąc pod uwagę źródła i oczekiwany przejściowy charakter przekraczania przez inflację celu NBP, a jednocześnie uwzględniając niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Obecny poziom inflacji jest przejściowy

W raporcie Pekao SA czytamy m.in.:

"Rada zdecydowała się bardziej obszernie niż zwykle uzasadnić, dlaczego bieżąca inflacja (uznawana za przejściową i wynikającą z działania czynników pozostających poza wpływem krajowej polityki pieniężnej) nie jest powodem do niepokoju, a brak reakcji banku centralnego – spójny z strategią polityki pieniężnej. Do komunikatu wrócił również fragment dotyczący spójności obecnej polityki NBP ze stabilizacją inflacji w celu w średnim okresie (...).

Tak sformułowany komunikat po posiedzeniu przekreśla jakąkolwiek możliwość podwyżki stóp procentowych w lipcu b.r. (postulowaną przez niektórych analityków), a najprawdopodobniej również w listopadzie. (...) O normalizacji polityki pieniężnej zadecyduje zachowanie inflacji w przyszłym roku, a także rozwianie wątpliwości dotyczących kontynuacji ożywienia."

Podwyżka stóp w tym rok coraz mniej prawdopodobna

Ostrzegawcza salwa wciąż możliwa, ale mniej prawdopodobna - pisze w swoim komentarzu Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

"Przedstawiona przez Radę ocena prowadzi do wniosku, że zamierza ona utrzymać stabilne stopy procentowe mimo spodziewanej i utrzymującej się przez dłuższy czas podwyższonej inflacji. Treść komunikatu jest zatem zgodna z majowymi wypowiedziami prezesa NBP wskazującymi na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych do połowy 2022 r.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r.

Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022.

Nadal dostrzegamy ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP – w odpowiedzi na wyraźny wzrost inflacji przewidywanej w lipcowej projekcji - zdecyduje się na jednorazową i nieznaczną podwyżkę stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu, której celem będzie zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.

Nie jest to jednak nasz scenariusz bazowy. Co więcej, jednoznacznie gołębi wydźwięk komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP wskazuje, że prawdopodobieństwo scenariusza „ostrzegawczej salwy” w polityce pieniężnej zmalało w porównaniu z majem br."

Podwyżka stóp w II kwartale 2022 roku

W komentarzu bieżącym BOŚ Bank SA napisano:

"Większość członków Rady ocenia, że bieżący wzrost inflacji ma charakter przejściowy oraz że utrzymują się ryzyka dla ożywienia gospodarczego. Ponadto, większość członków RPP, podobnie jak największe banki centralne (Fed, EBC), jest gotowa do utrzymania przez dłuższy okres ultra-luźnych warunków monetarnych aby zapewnić silne ożywienie gospodarcze po recesji związanej z pandemią COVID-19.

Oczekujemy, że do pierwszej podwyżki stóp NBP dojdzie w II kw. 2022, przy założeniu naszego scenariusza wzrostu gospodarczego (solidne przyspieszenie aktywności na przełomie roku) oraz założeniu, że nowa Rada (po zmianie jej składu na początku 2022 r.) będzie bardziej skłonna do normalizacji warunków monetarnych. Tempo tych podwyżek będzie z kolei ograniczało oczekiwane przez nas obniżenie inflacji w trakcie 2022 roku."

Udostępnij artykuł: