RPP: inflacja pozostanie istotnie podwyższona w tym roku; należy kontynuować podnoszenie stóp procentowych

Gospodarka

Inflacja w Polsce pozostanie w tym roku na podwyższonym poziomie, ocenili członkowie Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 6 kwietnia, z którego protokół właśnie opublikował Narodowy Bank Polski. RPP uznała, że dążąc do obniżenia inflacji, należy kontynuować podnoszenie stóp procentowych.

Siedziba Narodowego Banku Polski
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Inflacja w Polsce pozostanie w tym roku na podwyższonym poziomie, ocenili członkowie Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 6 kwietnia, z którego protokół właśnie opublikował Narodowy Bank Polski. RPP uznała, że dążąc do obniżenia inflacji, należy kontynuować podnoszenie stóp procentowych.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazywano, że inflacja w Polsce w marcu 2022 r. – według wstępnych danych GUS – wyraźnie wzrosła i wyniosła 10,9% r/r.

Konsekwencje wojny w Ukrainie

Członkowie Rady podkreślali, że do wzrostu inflacji w marcu przyczyniły się przede wszystkim konsekwencje rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie, które znalazły odzwierciedlenie w rekordowo wysokiej dynamice cen paliw – która wyniosła 28% w ujęciu miesięcznym – oraz silnym wzroście cen innych nośników energii.

Wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów

Wskazywano, że towarzyszył temu wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów.

Jednocześnie zwracano uwagę, że w kierunku istotnie podwyższonej inflacji nadal oddziałuje wcześniejszy wzrost cen surowców energetycznych i rolnych oraz regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną.

Wzrostom cen sprzyja także trwające ożywienie gospodarcze

Członkowie Rady zaznaczali również, że wzrostom cen sprzyja także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany rosnącymi dochodami gospodarstw domowych. Wskazywano przy tym, że istotnie podwyższona dynamika cen dotyczy coraz szerszej grupy dóbr i usług, czemu towarzyszy wzrost inflacji bazowej. Zwracano przy tym uwagę, że inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.

Perspektywy inflacji w Polsce

W odniesieniu do perspektyw inflacji w Polsce członkowie Rady podkreślali, że w 2022 r. inflacja pozostanie istotnie podwyższona, do czego – oprócz czynników wcześniej podwyższających dynamikę cen – przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie.

Jednocześnie w ocenie Rady w kolejnych latach inflacja – choć będzie wyższa niż wcześniej oczekiwano – będzie się stopniowo obniżać. Przyczyni się do 4/4 tego wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP.

Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Jednocześnie członkowie Rady podkreślali, że w obecnych warunkach występuje podwyższona niepewność dotycząca przyszłego kształtowania się inflacji, co jest związane m.in. ze zmianami cen surowców, wpływem agresji Rosji przeciw Ukrainie na koniunkturę na świecie i w Polsce, a także od czynników regulacyjnych oddziałujących na ceny.

Dalsze podwyżki stóp procentowych

Członkowie Rady ocenili, że wobec powyższych uwarunkowań, w tym silniejszego od oczekiwań wzrostu dynamiki cen, który podwyższa oczekiwaną ścieżkę inflacji w kolejnych kwartałach – oraz biorąc pod uwagę oczekiwane utrzymywanie się relatywnie korzystnej koniunktury w kraju – nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Czytaj także: Wyższe stopy, mniejsze PKB, więcej bankructw firm i niewypłacalnych obywateli?

W związku z tym Rada uznała, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy kontynuować podwyższanie stóp procentowych NBP.

Podwyższanie stóp procentowych NBP oddziałuje w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych oraz powinno sprzyjać aprecjacji złotego.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce

W czwartek RPP podwyższyła stopę stopę referencyjną do 5,25%. Była to już ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych w Polsce.

Czytaj także: Stopy procentowe znowu w górę, RPP podniosła je do poziomu najwyższego od 2008 roku >>>

Udostępnij artykuł: