RPP: inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

Gospodarka

Podczas grudniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że inflacja w horyzoncie listopadowej projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego (2,5%) - wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Fot. Pixabay.com

Podczas grudniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że inflacja w horyzoncie listopadowej projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego (2,5%) - wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

#Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach - podała #RPP

Dyskutując na temat perspektyw inflacji, większość członków Rady oceniała, że – w świetle aktualnych informacji – inflacja w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Członkowie ci wskazywali, że w kolejnych kwartałach inflacja bazowa będzie prawdopodobnie rosła jedynie stopniowo. Zaznaczano, że istotnym czynnikiem hamującym wzrost dynamiki cen pozostanie niska inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki, a także oczekiwane w kolejnych kwartałach obniżenie dynamiki PKB. W nadchodzących miesiącach wygasną także statystyczne efekty bazy, co prawdopodobnie obniży dynamikę cen energii - napisano w "minutes".Część członków Rady zwracała natomiast uwagę na czynniki ryzyka oddziałujące w kierunku wyższej inflacji. W ich ocenie niski poziom inwestycji przedsiębiorstw może się przełożyć na obniżenie dynamiki wydajności, a tym samym oddziaływać w kierunku wyższego wzrostu jednostkowych kosztów pracy i inflacji w dłuższym okresie. Dodatkowo wyrazili oni opinię, że utrzymujące się relatywnie niskie inwestycje w sektorze górniczo- -energetycznym mogą przyczynić się do wyższej dynamiki cen nośników energii. Niektórzy członkowie Rady argumentowali, że wymóg utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego może skutkować wzrostem kosztów ponoszonych przez importerów tego surowca.

Stopy procentowe bez zmian

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom nieznacznie powyżej celu inflacyjnego w 2019 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: