RPP nie obniży stóp procentowych

Komentarze ekspertów

Podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów znad Wisły przyciągnęły informacje o spadku stopy bezrobocia z 13% w kwietniu do 12.5% w maju, co było zgodne z oczekiwaniami większości analityków.

Podczas wczorajszej sesji uwagę inwestorów znad Wisły przyciągnęły informacje o spadku stopy bezrobocia z 13% w kwietniu do 12.5% w maju, co było zgodne z oczekiwaniami większości analityków.

Słabsze od prognozowanych okazały się natomiast dane obrazujące dynamikę sprzedaży detalicznej, która w ostatnim miesiącu wyniosła 3.8% r/r, podczas gdy rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 6.8% r/r. Utrzymanie tendencji spadkowej w przypadku sprzedaży detalicznej, w połączeniu z kiepskimi wiadomościami napływającymi z sektora przemysłowego, podsycają rynkowe spekulacje na temat możliwości obniżenia stóp procentowych. Wiele wskazuje jednak na to, że decyzja w tej sprawie nie zostanie podjęta w najbliższym czasie, a tematem, który zdominuje zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie RPP, będą skutki tzw. afery taśmowej. 

Rano poznaliśmy informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej we Francji. W ciągu dnia zostaną opublikowane dane o dynamice inflacji CPI (prognoza 0.2% m/m i 1.0% r/r) w Niemczech. Zza Oceanu napłyną natomiast wiadomości o wysokości indeksu Uniwersytetu Michigan (prognoza 82 pkt), odzwierciedlającego potencjał nabywczy amerykańskich konsumentów.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: