RPP nie wyklucza obniżek stóp

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej przed posiedzeniem RPP doszło do spadku na krótkim i na długim końcu krzywej. Powodem umocnienia rynku były spadki rentowności na rynkach bazowych (w konsekwencji spadających cen ropy naftowej i po publikacji słabszych od oczekiwań danych nt. sprzedaży detalicznej w USA), a także oczekiwanie na łagodny ton komentarza Rady. Naszym zdaniem w czwartek dodatkowy impuls do spadku krzywych przyniesie publikacja danych nt. grudniowej inflacji w Polsce. Spodziewamy się spadku cen w ujęciu rocznym o przynamniej 1,0% (oczekiwania rynkowe: minus 0,9% r/r).

Na rynku stopy procentowej przed posiedzeniem RPP doszło do spadku na krótkim i na długim końcu krzywej. Powodem umocnienia rynku były spadki rentowności na rynkach bazowych (w konsekwencji spadających cen ropy naftowej i po publikacji słabszych od oczekiwań danych nt. sprzedaży detalicznej w USA), a także oczekiwanie na łagodny ton komentarza Rady. Naszym zdaniem w czwartek dodatkowy impuls do spadku krzywych przyniesie publikacja danych nt. grudniowej inflacji w Polsce. Spodziewamy się spadku cen w ujęciu rocznym o przynamniej 1,0% (oczekiwania rynkowe: minus 0,9% r/r).

W czwartek Ministerstwo Finansów wyemituje też obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725 i WS0428. Wartość podaży ustalono na 3-5 mld PLN. Spodziewamy się, że cena WZ0124 wyniesie 97,55 PLN, rentowność DS0725 zostanie ustalona na 2,28%, a WS0428 w okolicach 2,35%. Oczekujemy, że wartość całej czwartkowej emisji wyniesie blisko 5 mld PLN. Zakładamy, że papiery o stałym kuponach będą stanowiły dwie trzecie całej emisji. Przy oczekiwanej przez nas cenie papierów WZ spread ponad WIBOR6M wyniesie około 30 pb. W najbliższych tygodniach dostrzegamy potencjał dla spadku na krótkim końcu krzywej dochodowości, przy stabilniejszym dłuższym.

Środa 14 stycznia przyniosła względną stabilizację kursu eurodolara (pomiędzy 1,17 a 1,18) oraz umocnienie kursu złotego wobec euro z ok. 4,28 do ok. 4,26.

Głównym wydarzeniem dna na rynku eurodolara była publikacja danych o sprzedaży detalicznej w USA za grudzień, która okazała się znacznie niższa od oczekiwań rynkowych (-0,9% wobec -0,10%) oraz dodatkowo zrewidowano dane za poprzedni miesiąc (0,4% wobec 0,7% poprzednio). Gorsze dane sprzedażowe z USA umożliwiły obronę kursu eurodolara powyżej poziomu 1,17 jednak trend w dalszym ciągu jest niekorzystny dla wspólnej waluty ze względu na oczekiwania rozszerzenia ekspansji ilościowej przez EBC oraz oczekiwania podwyżek stóp w USA.

W przypadku kursu EUR/PLN kluczowym wydarzeniem dna były decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie oraz konferencja po tej decyzji. Chociaż RPP nie wykluczyła kategorycznie możliwości potencjalnych obniżek stóp procentowych w przewidywalnej przyszłości, jednak wydaje się, że argumentacja przedstawiona na konferencji RPP raczej taką perspektywę oddala. Zewnętrzny charakter deflacji w Polsce oraz obawy o wpływ podwyżek stóp procentowych w USA na stabilność finansowania rynków wschodzących mogą spowodować, że RPP będzie w najbliższym czasie wstrzymywać się z ewentualnymi decyzjami o dalszym luzowaniu polityki monetarnej nawet gdyby deflacja miała się nasilać. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza zwiększa podany na konferencji prasowej przykład podejścia Banku Anglii do realizacji celu inflacyjnego. Według RPP zewnętrzne otoczenie polskiej gospodarki przynajmniej na razie nie sprzyja obniżaniu stóp procentowych, gdyż decyzja taka mogłaby wywołać niepożądane skutki na polskim rynku finansowym. Najprawdopodobniej oznacza to, że w najbliższym czasie RPP będzie starała się unikać stymulowania swoimi decyzjami dalszej deprecjacji złotego a z ewentualnymi decyzjami o obniżkach będzie się wstrzymywać przynajmniej do momentu kiedy będzie wiadome czy rozszerzenie ekspansji ilościowej przez EBC będzie w stanie znacząco pozytywnie wpłynąć również na złotego. W tym kontekście w reakcji na wydźwięk przedstawionej na konferencji RPP argumentacji najbliższe dni powinny przynieść dalsze umocnienie kursu złotego wobec euro przynajmniej w okolice 4,23 - 4,24.

Mirosław Budzicki,
Jarosław Kosaty,
Biuro Strategii Rynkowych,
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: