RPP nie zmienia polityki monetarnej

Komentarze ekspertów

Jednym z najważniejszych wydarzeń środowej sesji było - pierwsze od czasu wprowadzenia przez ECB ujemnej stopy depozytowej oraz wybuchu tzw. afery taśmowej - posiedzenie RPP. Mimo licznych spekulacji na temat możliwości zmiany polityki monetarnej, podczas wczorajszego posiedzenia podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem Marka Belki, ostatnie wydarzenia, mające istotne wpływ na zmianę bilansu ryzyka, znacząco zwiększają jednak szansę na ich obniżkę. Po raz ostatni, RPP zdecydowała się na ten krok w lipcu ubiegłego roku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń środowej sesji było - pierwsze od czasu wprowadzenia przez ECB ujemnej stopy depozytowej oraz wybuchu tzw. afery taśmowej - posiedzenie RPP. Mimo licznych spekulacji na temat możliwości zmiany polityki monetarnej, podczas wczorajszego posiedzenia podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem Marka Belki, ostatnie wydarzenia, mające istotne wpływ na zmianę bilansu ryzyka, znacząco zwiększają jednak szansę na ich obniżkę. Po raz ostatni, RPP zdecydowała się na ten krok w lipcu ubiegłego roku.

Popołudniu uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnęło natomiast przemówienie Janet Yellen. Szefowa Fed, biorąca udział w spotkaniu zorganizowanym przez MFW, poruszyła kwestię stabilności finansowej państwa, podkreślając, że nie powinna ona zależeć wyłącznie od wysokości stóp procentowych, a regulacji ostrożnościowych.

Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza sesja zostanie zdominowana przez posiedzenie ECB. Zanim poznamy decyzję Mario Draghiego w sprawie przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty, zostaną także opublikowane dane obrazujące aktualną kondycję największych sektorów usługowych. Zza Oceanu napłyną natomiast informacje o sytuacji na tamtejszym rynku pracy.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: