RPP nie zmienia polityki pieniężnej

Komentarze ekspertów

Trwający w polskiej gospodarce okres deflacji jest najdłuższy od około 60 lat. To jednak nie jest dostateczny argument dla Rady Polityki Pieniężnej, który sprawiłby, że poziom stóp procentowych w Polsce zostałby obniżony. Kolejny miesiąc z rzędu wszystkie stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane na niezmienionym poziomie i tym samym NBP jest jednym z nielicznych banków centralnych, który nie zmienił polityki pieniężnej w trakcie ostatniego roku.

Trwający w polskiej gospodarce okres deflacji jest najdłuższy od około 60 lat. To jednak nie jest dostateczny argument dla Rady Polityki Pieniężnej, który sprawiłby, że poziom stóp procentowych w Polsce zostałby obniżony. Kolejny miesiąc z rzędu wszystkie stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane na niezmienionym poziomie i tym samym NBP jest jednym z nielicznych banków centralnych, który nie zmienił polityki pieniężnej w trakcie ostatniego roku.

Komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, a także konferencja z udziałem prezesa Marka Belki, nie przyniosły żadnych istotnych zmian, potwierdzając stabilność stanowiska utrzymywanego przez bank centralny i brak skłonności do obniżania stóp procentowych w przyszłości. Czynniki wpływające na ujemną dynamikę cen konsumenckich są według NBP przejściowe.

Polski złoty oddał część ostatnich wzrostów po tym jak w tym tygodniu kolejna agencja ratingowa wydała komunikat ostrzegawczy dla Polski. W najnowszym raporcie Moody’s znajdują się stwierdzenia o tym, że trwający kryzys konstytucyjny w naszym kraju ma negatywny wpływ na postrzeganie polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych oraz może negatywnie wpływać na ocenę wiarygodności kredytowej w przyszłości.

Pierwsza połowa środowej sesji przebiegała w rytm kontynuacji osłabienia złotego na szerokim rynku, jednak kolejne godziny to powrót kupujących polską walutę. Przed godziną 16:30 za jednego dolara amerykańskiego płaciliśmy 3,7484 zł.. Jedno euro było wyceniane na 4,2683 zł, natomiast kurs pary CHFPLN to 3,9220.

Robert Pietrzak,
HFT Brokers

Udostępnij artykuł: