RPP nie zmieniła stóp procentowych – co ta decyzja oznacza dla rynku obligacji korporacyjnych

Komentarze ekspertów

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,50%.

Brak zmiany stóp procentowych powoduje, że nadal będzie się utrzymywał bardzo dobry sentyment inwestorów do obligacji korporacyjnych. Niskie stopy procentowe skłaniać będą coraz większą liczbę emitentów do pozyskania finansowania z rynku obligacji i opieraniu swoich źródeł finansowania nie tylko na długu bankowym, ale także na rynku obligacji korporacyjnych. Jeżeli w wyniku utrzymywania się środowiska niskich stóp procentowych nadal będziemy obserwować dopływ nowych środków do funduszy dłużnych to z pewnością na rynku będzie można zaobserwować kolejne emisje obligacji z coraz to niższymi marżami, które niekiedy zbliżać się będą do marż na finansowaniu kredytem bankowym.

Jarosław Riopka
Zastępca Dyrektora w Biurze Emisji Instrumentów Dłużnych
BESI Grupo Novo Banco

Udostępnij artykuł: