RPP nie zmieniła stóp ze względu na relatywnie dobre dane z gospodarki

Komentarze ekspertów

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian na dzisiejszym posiedzeniu nie była zaskoczeniem, biorąc pod uwagę relatywnie dobre dane z gospodarki za październik - przede wszystkim wyższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń, w miarę stabilny wzrost sprzedaży detalicznej, rewizję w górę danych o PKB za II kw. oraz dobrą strukturę PKB w III kw. wskazującą na silniejszy popyt krajowy oraz silny wzrost PMI za listopad.

W świetle argumentacji Rady na posiedzeniu w listopadzie, trudno było spodziewać się, że RPP będzie chciała obniżyć stopy na dzisiejszym posiedzeniu. Przypomnijmy, że w listopadzie RPP nie zmieniła stóp, pomimo obniżenia ścieżki inflacji w projekcji NBP, oraz wskazała na wzrost gospodarczy jako ważniejszy wskaźnik dla Rady, niż nawet poglębiająca się deflacja, którą Rada uważa za spowodowaną czynnikami podażowymi, a więc mającymi mniejsze znaczenie dla polityki pieniężnej. Ostatnie sygnały płynące z RPP pokazują, że jest ona silnie podzielona i do momentu osiągnięcia większej spójności stanowisk, RPP będzie nadal obserwować napływające dane.

Arkadiusz Krześniak,
Główny Ekonomista,
Deutsche Bank Polska

Udostępnij artykuł: