RPP znowu podwyższyła stopy procentowe, referencyjna w górę o 50 pb do 2,25 proc.; najwyższy poziom od sierpnia 2014 r.

Gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej w swoim komunikacie zapowiada, że decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

Polskie pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Agnieszka

Rada Polityki Pieniężnej w swoim komunikacie zapowiada, że decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 4 stycznia podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb. do poziomu: referencyjną do 2,25 proc., depozytową 1,75 proc., lombardową do 2,75 proc., redyskontową weksli 2,30 proc., stopę dyskontową weksli 2,35 proc.

Według sporządzonego przed styczniowym posiedzeniem RPP konsensusu PAP Biznes rynek oczekiwał podwyżki stopy referencyjnej o 50 pb.

Uchwała RPP wchodzi w życie 5 stycznia 2021 r.

Po podwyżce stopa referencyjna osiągnie najwyższy poziom od sierpnia 2014 r. Przez 5 lat – od marca 2015 r. do marca 2020 r. - RPP utrzymywała rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych na poziomie 1,50 proc.

Czytaj także: Podwyżki stóp to wyższe raty kredytów

Komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

W komunikacie RPP, który opublikowano po posiedzeniu Rady czytamy między innymi:

-W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

I dalej w komunikacie napisano:

-Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

RPP deklaruje, że: - Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym.

W komunikacie po posiedzeniu zaznaczono, że NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej.

Ostatnie posiedzenie RPP w dotychczasowym składzie

Było to ostatnie posiedzenie RPP w dotychczasowym składzie. 25 stycznia kadencję w RPP zakończą: Eugeniusz Gatnar oraz Jerzy Kropiwnicki.

Czytaj także: Ludwik Kotecki: głównym celem przyszłej RPP będzie sprowadzenie inflacji do celu, czyli 2,5 proc. >>>

Od maja 2020 r. do września 2021 r. RPP główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 proc. W październiku 2021 r. Rada podwyższyła główną stopę o 40 pb do 0,50 proc., w listopadzie o kolejne 75 pb do 1,25 proc., a w grudniu o 50 pb. do 1,75 proc. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: