RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada podkreśliła, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r.

Fot. Pixabay.com

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada podkreśliła, że w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r.

#RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian - zgodnie z oczekiwaniami

Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - podał bank centralny w komunikacie.W ocenie Rady, w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r. - czytamy dalej.Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny, wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów.

Pod koniec 2018 roku obniżka?

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się do 2% r/r w grudniu i kształtuje się, jak oceniono, na umiarkowanym poziomie.Jednocześnie, mimo szybszego niż w poprzednich kwartałach wzrostu płac w przedsiębiorstwach, niska pozostaje inflacja bazowa - wskazano w komunikacie NBP.Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r.Po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ponownie zadeklarował, że nie widzi powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: