RPP: stopy procentowe bez zmian być może dłużej, niż dotąd oczekiwano

Gospodarka

Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione i prawdopodobieństwo ich stabilizacji w kolejnych kwartałach wzrosło, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Stos monet
Fot. Pixabay.com

Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione i prawdopodobieństwo ich stabilizacji w kolejnych kwartałach wzrosło, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Większość członków #RPP wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w kolejnych kwartałach wzrosło #stopyprocentowe

Większość członków RPP stwierdziła, że okres utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie może być dłuższy, niż wcześniej oczekiwano.

Czytaj także: Kolejne dwa lata bez podwyżek stóp procentowych?

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione. Rada oceniła, że bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Jednocześnie - zgodnie z prognozami - w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada oceniła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w "minutes".

"Stabilizacja stóp będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego"

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w kolejnych kwartałach wzrosło, a okres ich utrzymywania na niezmienionym poziomie może być dłuższy, niż wcześniej oczekiwano. Członkowie ci oceniali, że stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wskazywali oni ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro" - czytamy dalej.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Inflacja w tym roku może być niższa

Podczas kwietniowego posiedzenia większości członków RPP oceniła również, że inflacja w bieżącym roku może być niższa niż pokazuje marcowa projekcja NBP."Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że według aktualnych prognoz inflacja w bieżącym roku może być niższa od marcowej projekcji NBP" - czytamy w "minutes".Część członków RPP wskazała, że spodziewany wzrost dynamiki cen konsumpcyjnych ma nadal wynikać w znacznej mierze ze stopniowego wzrostu inflacji bazowej.Niektórzy członkowie Rady stwierdzili, że inflacja może być wyższa w roku bieżącym od prognozowanej."Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflacja w bieżącym roku może być wyższa od prognozowanej w związku z oczekiwanym przez tych członków Rady przyśpieszeniem wzrostu płac" - czytamy dalej.Inni członkowie Rady wskazywali, że wpływ wzrostu płac na procesy cenowe może pozostać ograniczony.Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r.

Tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się?

Członkowie RPP ocenili również, że tempo wzrostu gospodarczego PKB w I kw. br. prawdopodobnie utrzymało się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (kiedy wyniósł 4,9% r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo)."Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, zaznaczano, że dynamika PKB w I kw. br. prawdopodobnie utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Wskazywano, że obecnie wzrost gospodarczy jest wspierany przez dwa główne czynniki: popyt konsumpcyjny i inwestycje" - czytamy w "minutes".Część członków Rady podkreślała, że w świetle obecnych danych płynących z gospodarki tempo wzrostu PKB w 2018 roku może być wyższe, niż wcześniej oczekiwano.Część członków RPP wskazywała, że szybki wzrost produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach sygnalizuje utrzymanie się relatywnie wysokiej dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce w I kw. br."Niektórzy członkowie Rady oceniali, że czynnikiem ryzyka dla aktywności gospodarczej w kolejnych latach może być obniżanie się rentowności firm, do którego mogą się przyczynić rosnące koszty pracy, przy ograniczonej - wobec silnej konkurencji w wielu branżach - możliwości podnoszenia cen przez firmy" - czytamy dalej.Według marcowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 4,2% w tym roku (z 4,6% w ub.r.), a następnie - do 3,8% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,6%.

Dynamika płac może ponownie wzrosnąć

Część członków RPP oceniła także, że dynamika płac - po przejściowej stabilizacji - może ponownie wzrosnąć w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania."Niektórzy członkowie Rady oceniali, że dynamika płac - po przejściowej stabilizacji - w kolejnych kwartałach może ponownie wzrosnąć. Czynnikiem oddziałującym w kierunku szybszego wzrostu wynagrodzeń może być - w opinii tych członków Rady - ewentualne pojawienie się żądań podwyżek płac w sferze budżetowej oraz rosnący popyt na pracę związany z oczekiwanym dalszym ożywieniem inwestycji" - czytamy w "minutes".Inni członkowie Rady wskazali, że prawdopodobieństwo wystąpienia silnej presji płacowej w sferze budżetowej jest niskie, gdyż w niej pracownicy przywiązują większą wagę do stabilności zatrudnienia niż do poziomu płac.Część członków RPP oceniła, że dynamika wynagrodzeń jest nadal wyższa od tempa wzrostu wydajności pracy, co przyczynia się do wzrostu jednostkowych kosztów pracy.Z drugiej strony część członków Rady wskazała, że w dłuższym okresie wzrost inwestycji będzie prawdopodobnie prowadził do zwiększenia wydajności pracy, co będzie ograniczało presję inflacyjną.Analizując dynamikę zatrudnienia, część członków Rady zaznaczyła, że pomimo tego, iż jest ona nieco niższa niż pod koniec ub.r., to liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w pierwszych miesiącach 2018 r. pozostaje relatywnie wysoka."Inni członkowie Rady podkreślali jednak, że mimo, iż liczba pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw nadal wyraźnie rośnie, to w niektórych branżach możliwości zwiększania zatrudnienia są ograniczone" - czytamy dalej.Wskazywano także, że wzrost płac jest wyższy niż w poprzednich latach, jednakże na początku br. nie nastąpiło jego dalsze przyśpieszenie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: