RPP: stopy procentowe bez zmian. Inflacja ma zostać umiarkowana

Gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja pozostaje umiarkowana.

Grafika ilustracyjne - Monety ułożone w coraz wyższe słupki na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/sergey_p

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że inflacja pozostaje umiarkowana.

#RPP utrzymała #stopyprocentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5% #NBP

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków.Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie.Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

"W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z wynikami projekcji, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy w komunikacie."Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ub. roku wzrostu płac, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Nieco wyższy niż w poprzednich miesiącach wskaźnik CPI [1,9% r/r w czerwcu] jest efektem wzrostu cen paliw. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska" - napisano dalej.

RPP bierze pod uwagę projekcją inflacji i PKB

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych."Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,5% do 2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji z marca 2018 r.), 1,9-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9-4,1%)" - czytamy w komunikacie.Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4-5,2% w 2018 r. (wobec 3,5-5% w projekcji z marca 2018 r.), 2,8-4,7% w 2019 r. (wobec 2,8-4,8%) oraz 2,4-4,3% w 2020 r. (wobec 2,6-4,6%).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: