RPP – stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Aktualności

W dniach 4-5 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 4-5 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: