RPP: stopy procentowe pewnie zostaną w najbliższych kwartałach na obecnym poziomie

Gospodarka

Podczas styczniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Pixabay.com

Podczas styczniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

#RPP: w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych #NBP #stopyprocentowe

- Członkowie ci ocenili, że stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym oczekiwane dalsze ożywienie inwestycji - czytamy w "minutes".RPP oceniła, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro.

Nasilenie presji inflacyjnej może doprowadzić do podwyżki stóp procentowych

Część członków RPP stwierdziła, że jeśli nasili się presja inflacyjna w kolejnych kwartałach, głównie z uwagi na możliwość silniejszego przyśpieszenia wzrostu płac, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach.- W opinii tych członków Rady, istotne dla polityki pieniężnej będzie także kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych. Jednocześnie członkowie ci podkreślali, że w świetle danych, które napłynęły w ostatnim okresie, ryzyko wyraźnego wzrostu presji inflacyjnej jest niższe niż wcześniej oceniano - czytamy także.

Niewielkie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych

Przedstawiono również opinię, że w sytuacji osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych. Jednakże z uwagi na obecną koniunkturę gospodarczą prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w kolejnych kwartałach jest niewielkie, podano w "minutes".Wskazano w "minutes", że istotną przesłanką dla oceny perspektyw polityki pieniężnej będzie marcowa projekcja inflacji i PKB.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: