RPP: tempo wzrostu gospodarczego wysokie, inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć

Gospodarka

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Fot. Pixabay.com

Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Tempo wzrostu gospodarczego wysokie, inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć - ocenia #RPP #NBP #PKB

"Omawiając procesy inflacyjne w Polsce, wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w maju br. wzrosła do 1,7%, czyli była niższa od oczekiwań. Część członków Rady podkreślała, że inflacja pozostaje umiarkowana mimo istotnego wzrostu cen paliw. W ocenie tych członków Rady, wynika to z nadal słabej wewnętrznej presji inflacyjnej, na co wskazuje utrzymywanie się niskiej inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii oraz spadek dynamiki cen usług" - czytamy w "minutes".Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że ze względu na wcześniejszy wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz pewne osłabienie się kursu złotego w ostatnim okresie inflacja w kolejnych miesiącach może wzrosnąć.Niektórzy członkowie Rady oceniali, że przekładanie się wyższych cen ropy - poprzez rosnące koszty transportu - na ceny produktów konsumpcyjnych może oznaczać, że inflacja w perspektywie kilku miesięcy może być już wyższa od aktualnych prognoz.

"Inni członkowie Rady podkreślali natomiast, że według aktualnych prognoz inflacja bazowa będzie rosła wolniej, niż wcześniej oczekiwano. Członkowie ci zaznaczali także, że marże przedsiębiorstw na sprzedaży obniżyły się tylko nieznacznie, a ich ewentualna odbudowa będzie - według deklaracji firm - jedynie w ograniczonym stopniu dokonywana przez podwyżki cen" - czytamy dalej.RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r.

Tempo wzrostu gospodarczego pozostanie relatywnie wysokie

Podczas czerwcowego posiedzenia członkowie RPP ocenili też , że dynamika PKB pozostanie relatywnie wysoka w kolejnych kwartałach tego roku, natomiast w kolejnych latach tempo wzrostu gospodarczego może się nieznacznie obniżyć, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP)."Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, wskazywano, że dynamika PKB w I kw. br. była zbliżona do obserwowanej w II połowie ub.r. Zaznaczano, że wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnąca konsumpcja wspierana przez poprawiającą się sytuację finansową gospodarstw domowych" - czytamy w "minutes".Podkreślano, że w 2017 r. wyraźnie wzrosły realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, a nierówności dochodowe zmniejszyły się. W efekcie konsumenci lepiej oceniają swoją sytuację materialną, a ich nastroje pozostają bardzo dobre. Z kolei zwiększające się wykorzystanie środków unijnych, pozytywne perspektywy popytu oraz wysokie wykorzystanie zdolności wytwórczych wspierają ożywienie inwestycji, podano także."Oceniając perspektywy krajowego wzrostu gospodarczego, podkreślano, że według aktualnych prognoz w bieżącym roku dynamika PKB pozostanie relatywnie wysoka. Natomiast w kolejnych latach tempo wzrostu gospodarczego może się nieznacznie obniżyć. Niektórzy członkowie Rady oceniali, że w krótkim okresie perspektywy koniunktury są obecnie lepsze, niż wynikało z marcowej projekcji NBP. Podkreślano, że źródłem ryzyka dla przyszłej dynamiki PKB jest głównie sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy także.Według marcowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 4,2% w tym roku (z 4,6% w ub.r.), a następnie - do 3,8% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,6%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: