RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Gospodarka

Podczas listopadowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione - wynika z "minutes" opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Pojawiła się też opinia, że zasadne może okazać się rozważenie obniżki stóp procentowych.

Pixabay.com

Podczas listopadowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione - wynika z "minutes" opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Pojawiła się też opinia, że zasadne może okazać się rozważenie obniżki stóp procentowych.

RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie @NBP#RPP#stopy procentowe

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje również w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Członkowie ci ocenili, że stabilizacja stóp umożliwia realizację celu inflacyjnego, który - jak podkreślano - ma symetryczny charakter. Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwane obniżenie tempa wzrostu PKB w kolejnych latach wskazywano, że stabilizacja stóp procentowych wspiera utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym oczekiwane ożywienie inwestycji" - czytamy w "minutes".Większość członków RPP wskazała również, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym perspektyw utrzymania ujemnego poziomu stóp procentowych w strefie euro w kolejnym roku.

Podwyżka stóp miałaby ograniczony wpływ na dynamikę inwestycji

W opinii niektórych członków RPP, jeśli kolejnych kwartałach dane i prognozy wykażą wyraźne nasilenie presji inflacyjnej, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach."Zdaniem tych członków Rady decyzje o poziomie stóp procentowych powinny uwzględniać w szczególności wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na kształtowanie się akcji kredytowej, cen aktywów i oszczędności w polskiej gospodarce, a także na dynamikę jednostkowych kosztów zmiennych" - czytamy dalej.Część członków Rady stwierdziła również, że ewentualna podwyżka stóp procentowych miałaby ograniczony wpływ na dynamikę inwestycji.

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Pojawiła się opinia, według której "w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych."Część członków Rady podkreśliła, że wobec niepewności co do uwarunkowań polityki pieniężnej w dłuższym horyzoncie istotną przesłanką dla oceny jej perspektyw będzie marcowa projekcja inflacji i PKB.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom nieznacznie powyżej celu inflacyjnego w 2019 r.

Inflacja pozostanie blisko celu w najbliższych latach

Podczas listopadowego posiedzenia większość członków RPP oceniła także, iż wyniki listopadowej projekcji wskazują, że w najbliższych latach inflacja pozostanie zbliżona do celu (2,5%)."Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że według listopadowej projekcji będzie ona stopniowo rosnąć i w 2018 r. osiągnie średnioroczny poziom 2,3%, a w 2019 r. - 2,7%. Większość członków Rady uznała, że wyniki listopadowej projekcji wskazują, że w najbliższych latach inflacja pozostanie zbliżona do celu" - czytamy w "minutes".W opinii części członków RPP, ścieżka inflacji w listopadowej projekcji jest wyższa niż w poprzedniej rundzie prognostycznej, a w 2019 r. inflacja przekroczy 2,5%. Oczekiwany wzrost inflacji będzie wynikał z nasilenia się wewnętrznej presji inflacyjnej, na co wskazuje prognozowany wzrost inflacji bazowej oraz deflatora wartości dodanej. Członkowie RPP wskazywali też, że inflacja może być wyższa, niż przewiduje aktualna projekcja w związku z możliwym silniejszym wzrostem presji płacowej i kosztowej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: