RPP zaskakuje, EBC w centrum uwagi

Finanse i gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek obniżając stopy procentowe o 50 pb., co niekorzystnie wpłynęło na złotego. Zmiana nastawienia w polityce monetarnej na neutralne oraz jasny sygnał, że cykl obniżek już się zakończył zmniejsza niepewność i ryzyko inwestowania w złotego. Czynniki ten będzie sprzyjał aprecjacji polskiej waluty w średnim i dłuższym terminie.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek obniżając stopy procentowe o 50 pb., co niekorzystnie wpłynęło na złotego. Zmiana nastawienia w polityce monetarnej na neutralne oraz jasny sygnał, że cykl obniżek już się zakończył zmniejsza niepewność i ryzyko inwestowania w złotego. Czynniki ten będzie sprzyjał aprecjacji polskiej waluty w średnim i dłuższym terminie.

Główna stopa NBP - referencyjna - wynosi od dziś 3,25 proc. Żaden z ekonomistów ankietowanych przez agencje Bloomberg i Reuters nie spodziewał się takiej decyzji RPP. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że marcowa obniżka dopełnia cykl łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce. Znaczące złagodzenie warunków kredytowych w ostatnich miesiącach oraz na marcowym posiedzeniu pozwoli na utrzymanie w średnim terminie inflacji blisko celu, a jednocześnie wesprze wzrost gospodarczy.

Na konferencji prasowej, M. Belka przekonywał, że projekcje NBP pozwoliły na bezpieczne obniżenie stóp, w skali większej niż dotychczas. Decyzja Rady jest wyrazem chęci zakończenia cyklu łagodzenia monetarnego. RPP zmieniła nastawienie na neutralne. Choć nie wyklucza kolejnych cięć, będą one miały miejsce tylko w przypadku gorszych od prognoz wyników PKB i inflacji. Rada gotowa jest jednocześnie do podwyżek oprocentowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wczorajsza decyzja RPP przesądza o tym, że w 2013 r. wzrost gospodarczy w Polsce będzie szybszy niż w ubiegłym. Zapisana w ustawie budżetowej dynamika PKB na poziomie 2,2 proc. zostanie bez problemów zrealizowana. Pod koniec roku można oczekiwać wyraźnego przyspieszenia akcji kredytowej. Historycznie niskie stopy procentowe spowodują wyraźne złagodzenie obciążeń odsetkowych już istniejących pożyczek oraz zwiększą dostępność kredytów dla osób, które dotychczas były pozbawione możliwości zadłużania się. Spowoduje to odrodzenie konsumpcji oraz zwiększoną aktywność inwestycyjną firm. Pierwsza połowa 2014 r. - przy braku negatywnych impulsów z zewnątrz - będzie więc czasem dobrej koniunktury gospodarczej w naszym kraju. Wówczas też obserwowane już będzie, powodowane wzrostem popytu, wyraźne przyspieszenie procesów inflacyjnych, które zmuszą RPP do podwyżek stóp procentowych.

W krótkim terminie decyzja RPP zaszkodziła i może potencjalnie źle wpływać na złotego. Jednak z uwagi na korzystne oddziaływanie niskich stóp procentowych na gospodarkę, w średnim i dłuższym terminie jest to informacja pozytywna dla polskiej waluty. Dlatego też, choć w horyzoncie 1-2 tygodni większa niż się spodziewano obniżka stóp procentowych może przejściowo wyhamować pozytywną tendencję w notowaniach złotego wobec najważniejszych walut, ostatecznie wesprze realizację scenariusza jego łagodnej aprecjacji na przestrzeni 2013 r.

Dziś kolejne, istotne dla rynków finansowych wydarzenie - posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Zmiana stóp nie jest oczekiwana. Ważniejsze będą wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na temat gospodarki, inflacji, sytuacji w zakresie płynności oraz zapatrywań Banku na temat stóp procentowych. Każda sugestia dopuszczająca możliwość obniżki oprocentowania w niedalekiej przyszłości wpłynie niekorzystnie na notowania euro. W tej sytuacji może dojść do przełamania psychologicznego poziomu 1,3000. Zachowanie status quo, czyli wykluczenie scenariusza cięcia stóp w strefie euro, powinno sprzyjać korekcyjnemu odbiciu kursu EUR/USD.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: