RUSZA www.forumdebitum.pl – NOWA PLATFORMA OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI

Finanse i gospodarka

Nowa platforma handlowa przyspieszy wymianę informacji i uprości kontakty między sprzedającymi i kupującymi wierzytelności 

Nowa platforma handlowa przyspieszy wymianę informacji i uprości kontakty między sprzedającymi i kupującymi wierzytelności 

Ruszyła nowa platforma obrotu wierzytelnościami www.forumdebitum.pl. System Forum Debitum kierowany jest do wszystkich uczestników rynku windykacji - dużych korporacji oferujących pakiety niespłaconych zobowiązań, małych i średnich przedsiębiorstw jak i również profesjonalnych firm windykacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych.  W miarę rozwoju z platformy będą mogły korzystać również podmioty sprzedające pojedyncze należności oraz osoby prywatne. Klienci Forum Debitum będą mogli wystawiać na licytację portfele wierzytelności, a także brać udział w licytacjach w celu zakupu wybranych portfeli. Za pomocą oferowanych aplikacji będzie można wyszukiwać dostępne aktualnie pakiety wierzytelności,  zapraszać kupujących do wzięcia udziału w licytacjach, przeglądać profile i aktywności uczestników platformy, a także zapoznawać się z wybranymi dokumentami związanymi z wierzytelnościami wystawionymi na sprzedaż. Platforma umożliwia proces licytacji oraz wspomaga proces podpisania umowy cesji wierzytelności.

"Rynek windykacji w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Przybywa firm, które decydują się na sprzedaż przeterminowanych należności, co jest wygodną alternatywą do długotrwałego i żmudnego dochodzenia roszczeń. Jednocześnie jest coraz więcej firm zajmujących się profesjonalną windykacją zakupionych pakietów wierzytelności. Z praktyki wiemy, że brakowało źródła informacji, w którym znalazłyby się dane o aktualnej ofercie należności wystawionych do sprzedaży oraz potencjału po stronie nabywców. Celem naszej platformy jest zapewnienie przejrzystego przeglądu rynku, jak również ułatwienie całego procesu kupna - sprzedaży wierzytelności począwszy od wymiany informacji, poprzez proces ofertowy do finalnego wyboru i podpisania umowy kupna - sprzedaży" komentuje Kinga Rogowska członek zarządu Forumdebitum.pl.     

Twórcami platformy są osoby związane od lat z rynkiem windykacji. Członkami zarządu Forumdebitum są Kinga Rogowska i Bolesław Gaweł.

Udostępnij artykuł: