Ruszył nabór do Banku Ambitnej Młodzieży. Suma grantów wynosi 300 tys. zł

Z rynku

Wystartował nabór do Banku Ambitnej Młodzieży – programu skierowanego do organizacji non-profit. Wystarczy prowadzić zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, które tematycznie nawiązują do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, i zgłosić swój udział do 21 maja. Fundacja Banku Zachodniego WBK, organizator akcji, na realizację projektów przekaże aż 300 tys. złotych.

Wystartował nabór do Banku Ambitnej Młodzieży – programu skierowanego do organizacji non-profit. Wystarczy prowadzić zajęcia dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat, które tematycznie nawiązują do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, i zgłosić swój udział do 21 maja. Fundacja Banku Zachodniego WBK, organizator akcji, na realizację projektów przekaże aż 300 tys. złotych.

Ruszył nabór do Banku Ambitnej Młodzieży @BankZachodniWBK. Suma grantów wynosi 300 tys. zł

- Poprzez Bank Ambitnej Młodzieży chcemy wspierać organizacje, które na co dzień dbają o rozwój młodych ludzi – wspierają ich kreatywność, wyobraźnię i odwagę w realizacji własnych pasji. Szukaliśmy odpowiedniego kontekstu, w którym będziemy się poruszać. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości za temat przewodni programu wybraliśmy właśnie tę okazję oraz postać Ignacego Paderewskiego, jego sylwetkę i twórczość w dobie walki o wolność – mówi Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Kto może wziąć udział w naborze?

Program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży jest skierowany do instytucji budżetowych i organizacji społecznych non-profit posiadających osobowość prawną, które współpracują z młodymi ludźmi w wieku 13-26 lat. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty, które wpisują się w hasła tej edycji konkursu, czyli „Ignacy Paderewski – sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność” oraz „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Organizacje, które spełniają warunki, mogą zgłaszać swój udział poprzez stronę internetową https://granty.fundacja.bzwbk.pl w terminie od 23 kwietnia do 21 maja br.Wybrane projekty zostaną dofinansowane kwotą łączną w wysokości 300 tys. zł. Natomiast jednorazowo organizacja może liczyć na kwotę do 10 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 czerwca.

Źródło: BZ WBK

  
Udostępnij artykuł: