Ruszyła kampania „dodaj OFE”

Polecamy

Dziś ruszyła kampania IGTE "dodaj OFE". Ma zwrócić uwagę, że do końca lipca trwa okno transferowe, podczas którego osoby płacące całą składkę emerytalną do ZUS mogą zdecydować o przekazywaniu jej części do OFE.

Dziś ruszyła kampania IGTE "dodaj OFE". Ma zwrócić uwagę, że do końca lipca trwa okno transferowe, podczas którego osoby płacące całą składkę emerytalną do ZUS mogą zdecydować o przekazywaniu jej części do OFE.

Kampania w całości zostanie zrealizowana w Internecie. Jej strategicznym założeniem jest wzbudzanie zainteresowania tematyką emerytalną oraz kierowanie ruchu na stronę dodajofe.pl, na której znajdują się informacje dotyczące funduszy oraz okna transferowego. Ze strony można także pobrać formularz umożlwiający dokonanie skutecznego wyboru w zakresie rozporządzania swoją przyszłą składką emerytalną.

- Dzięki zniesieniu niekonstytucyjnego zakazu reklamy OFE możemy komunikować się z pracującymi. Zdecydowaliśmy się na działania o charakterze edukacyjnym, które będą zogniskowane w Internecie, medium umożliwiającym łączenie twórczych rozwiązań komunikacyjnych z wysokim poziomem dotarcia. Zainteresowanym OFE i możliwością ich wyboru chcemy zapewnić łatwy dostęp do informacji, a dzięki intrygującym komunikatom chcemy zainteresować funduszami szersze grono uprawnionych do wyboru - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W kampanii zostaną wykorzystane kreacje graficzne i krótkie filmy. Ich głównym motywem będą zabawne eksperymenty z tradycyjnymi formami przetrzymywania oszczędności - w skarpecie, czy w skarbonce - mające zobrazować ryzyka, jakie wiążą się z brakiem dywersyfikacji.

- Badania CBOS z 2015 roku pokazały, że w czasie okna transferowego w 2014 roku blisko 10% ubezpieczonych nie wiedziało o możliwości złożenia deklaracji lub zapomniało złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. Zależy nam, by tym razem wszyscy uprawnieni wiedzieli o możliwości wyboru i mieli dostęp do informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji w zakresie swojego zabezpieczenia emerytalnego - dodaje Rusewicz.

Kampanię na zlecenie IGTE prowadzi San Markos. Agencja przygotowała strategię oraz kreację. Odpowiadać będzie również za produkcję materiałów cyfrowych oraz realizację całości komunikacji.

W trwającym do 31 lipca br. oknie transferowym każdy pracujący i ubezpieczony może zmienić obecny podział swojej składki emerytalnej i zadecydować gdzie będzie ona trafiała - tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE. Kto chce utrzymać obecny podział składki, obowiązujący od 2014 roku, nie musi podejmować żadnych działań. Kolejne okna transferowe będą obowiązywały w analogicznych okresach co 4 lata, następne dopiero w 2020 roku.

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Dyrektor ds. komunikacji

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Udostępnij artykuł: