Ruszyła sprzedaż gwarancji COSME

Bankowość

Od dziś kredyty i pożyczki z gwarancjami COSME są dostępne dla klientów PKO Banku Polskiego.

W listopadzie 2015 roku PKO Bank Polski zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą udziału w tym programie. – Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są elastycznym i atrakcyjnym instrumentem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Jestem przekonana, że pobudzą te firmy do wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Przypomnijmy, że COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, przewidziany na lata 2014-2020, z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro. Jednym z jego głównych celów jest pobudzenie akcji kredytowej i inwestycji kapitałowych dla MŚP w Europie. Wspiera także gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej. Z gwarancji COSME mogą skorzystać mali i średni przedsiębiorcy, a także rolnicy, którzy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia kredytu lub pożyczki.

Gwarancje BGK w ramach programu COSME w PKO Banku Polskim zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia rzeczowego, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku – oraz uproszczone procedury. Wniosek o udzielenie gwarancji bank przyjmie w momencie składania wniosku kredytowego.

DRH

Udostępnij artykuł: