Ruszyła VII edycja Konkursu „Etyka w finansach”

Wydarzenia

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VII polską konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

VII edycja Konkursu „Etyka w finansach”
Źródło: ZBP

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VII polską konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

W VII polskiej edycji konkursu „Etyka w finansach” pula nagród sięga 20 000 zł #ZBP #EtykawFinansach

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.Konkurs „Etyka w finansach” daje młodym osobom szansę, aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.Sponsorami Konkursu są:BGŻ BNP Paribas S.A.Bank Pocztowy S.A.Bank Gospodarstwa KrajowegoSantander Bank Polska S.A. Volkswagen Bank GmbH Oddział w PolsceBank Spółdzielczy w Mińsku MazowieckimSponsorzy konkursu „Etyka w finansach”

Jak wziąć udział w konkursie

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.Zainteresowani udziałem w konkursie, więcej informacji uzyskają po przesłaniu wiadomości na adres: sekretarzkeb@zbp.plEsej konkursowy należy przesłać do 5 kwietnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2019 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.Laureaci poprzedniej edycji oraz tematy ich esejów: Monika Swaczyna „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”Stanisław Stefaniak  „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”Aleksander Kowalski  „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”Mateusz Kucz „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym?”Kamil Pruchnik  „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”.Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@zbp.pl

Biuro: Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Tel. 22 48 68 139

Udostępnij artykuł: