Ruszyło badanie jakości relacji inwestorskich w spółkach GPW

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z firmą Closir, specjalizującą się w działaniach z zakresu relacji inwestorskich poprzez innowacyjną platformę internetową, uruchomiła program badania jakości polityki IR w spółkach publicznych.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z firmą Closir, specjalizującą się w działaniach z zakresu relacji inwestorskich poprzez innowacyjną platformę internetową, uruchomiła program badania jakości polityki IR w spółkach publicznych.

.@GPW_WSExchange wspólnie z firmą Closir uruchomiła program badania jakości polityki IR w spółkach publicznych #giełda

IR Excellence Programme został stworzony do zbadania działań IR pod względem dostępności informacji, w szczególności dla inwestorów zagranicznych. W badaniu wzięło udział 160 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz 20 wytypowanych spółek z sektora „gier” (zarówno z Głównego Rynku, jak i NewConnect), które dostosowują się do wymagań regulacyjnych rynku kapitałowego.- Kluczowym narzędziem, dzięki któremu emitenci budują trwałe relacje z akcjonariuszami są profesjonalnie prowadzone relacje inwestorskie, co może przełożyć się na wyższe wyceny, poprawę płynności oraz zwiększenie zainteresowania ze strony inwestorów i analityków. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych coraz częściej  inwestorzy zainteresowani długoterminowymi inwestycjami zwracają uwagę, że spółki bez dobrej strategii i budowania relacji inwestorskich mogą być niedoszacowane przez wiele lat. Dlatego też GPW uruchomiła IR Excellence Programme dla 160 spółek, w ramach którego emitenci otrzymają indywidualne rekomendacje i zestaw narzędzi, jak poprawić politykę relacji inwestorskich, co pozytywnie wpłynie na cały rynek  – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.Więcej najnowszych wiadomości o GPW >>>

- Cieszymy się, że warszawska giełda zdecydowała się na zastosowanie innowacyjnego podejścia metodologicznego w celu poprawy praktyk relacji inwestorskich spółek giełdowych. To jeden z wielu czynników, na które patrzą inwestorzy przy wyborze spółek. Mamy zaszczyt pracować razem z GPW i wspierać tą cenną inicjatywę - dodaje Michael Chojnacki, prezes Closir.

Pierwszy etap IR Excellence Programme

W ramach badania została sprawdzona dostępność określonych danych w szczególności w języku angielskim na stronach korporacyjnych emitentów notowanych na GPW. Strona internetowa poświęcona komunikacji z inwestorami jest pierwszą wizytówką firmy, a także jednym z istotniejszych źródeł pozyskiwania informacji o spółce, szczególnie w grupie inwestorów zagranicznych.Podstawowe przeanalizowane kryteria to:
 • Widoczny link do strony internetowej IR
 • Dostępność strony internetowa IR w języku angielskim
 • Opis działalności spółki
 • Dostępność raportu rocznego spółki
 • Dostępność prezentacji inwestorskiej
 • Dostęp do aktualności/raportów spółki
 • Dane finansowe spółki
 • Struktura akcjonariatu spółki
 • Noty biograficzne członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki
 • Kontakt do osoby zajmującej się IR w spółce
 • Kalendarz IR
 • Czas reakcji na zapytanie mailowe potencjalnego inwestora
Ponadto badanie rozszerzono również o następujące nowe trendy w informacjach wyszukiwanych przez inwestorów zagranicznych:
 • Zestawienie najczęściej zadawanych pytań odnośnie spółki (FAQs)
 • Link do strony giełdy, na której notowane są akcje spółki
 • Fact Sheet
 • Możliwość zapisania się na listę mailingową
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu (ESG)
 • Wskazanie kalendarza dostępności przedstawicieli spółki na konferencjach oraz eventach typu „roadshow”

Maksymalnym wynikiem, jaki mogła uzyskać spółka, było dziesięć punktów. Średnia punktów wśród 160 zbadanych spółek wyniosła 8,9 punktu, najlepiej ocenione zostały spółki z WIG20 oraz mWIG40. Natomiast za dodatkowe kryteria oceny spółka mogła uzyskać trzy punkty. Średnia wśród polskich spółek za te komponenty wyniosła 1,64. Otrzymane w wyniku badania informacje były podstawą dla przygotowania indywidualnych raportów spółek.I etap Programu zakończy się rozesłaniem indywidualnych raportów do zespołów IR spółek objętych badaniem z propozycją omówienia metodologii oraz wyników badania z ekspertami GPW. Dedykowane raporty będą zawierały podsumowanie jakość informacji dostarczanych inwestorom przez spółki poprzez ich stronę internetową, a także ocenę i rekomendacje, które z wymagań należy rozwinąć.

Drugi i trzeci etap IR Excellence Programme

W ramach drugiego etapu IR Excellence Programme GPW przeprowadzi szkolenie poświęcone budowaniu efektywnej polityki IR dla spółek, które zgłoszą chęć polepszenia zbadanych wyników.Trzeci etap będzie polegał na ponownym zbadaniu relacji inwestorskich wśród spółek notowanych i porównanie z wynikami z pierwszego etapu. Ponowne badanie będzie miało na celu zweryfikowanie poziomu wdrożenia rekomendacji oraz zaprezentowanie ostatecznej oceny jakościowej rynku GPW pod względem określonego działania spółek w realizacji polityki IR. 
Udostępnij artykuł: