Ruszyły kolejne konkursy, w ramach których możecie aplikować o dotacje

Finanse i gospodarka

od 1 lipca do 31 października 2013 r. - konkurs w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, POIG dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych (Min. Gospodarki).         

od 1 lipca do 31 października 2013 r. - konkurs w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, POIG dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych (Min. Gospodarki).         

  • od 4 lipca 2013 r. do 4 września 2013 r. - konkurs w ramach Działania 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, POKL / ogólnopolskie (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju); Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna, uczelnia niepubliczna, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy.
  • od 11 lipca 2013 r. do 9 sierpnia 2013 r. - konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe", POKL / Mazowsze (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) - dla wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych.

Aktualne obszary działania EFICOM:

  1. Paszport do eksportu - dotacje na inwestycje, POIG;
  2. Dotacje na inwestycje - Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, POIG;
  3. Oszczędność energetyczna - dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach /trwa nabór wniosków/;
  4. GEKON /badania i rozwój/- dotacje, konkurs planowany w lipcu 2013r/;
  5. Sieci szerokopasmowe - dotacje /trwa nabór wniosków/;
  6. Dotacje na patent- NCBiR /trwa nabór wniosków/;
  7. Szkolenia otwarte - dofinansowane z UE i komercyjne;
  8. Cloud Computing - światowe i innowacyjne rozwiązania IT w Polsce.

Źródło: EFICOM S.A.
European and Financial Consulting

Udostępnij artykuł: