Rynek assistance oczami klientów

Finanse i gospodarka

Mondial Assistance we współpracy z ACNielsen Polska przeprowadził badanie poświęcone usługom assistance "Rynek usług assistance widziany oczami klientów". - Przygotowana publikacja zawiera analizy,które są istotne zarówno dla całej branży assistance, jak i podmiotów z nią powiązanych - mówi Agnieszka Walczak, członek zarządu Mondial Assistance.W 2011 roku z usług assistance w Polsce skorzystało prawie milion osób. Klient assistance ma nie więcej niż 59 lat oraz mieszka w mieście liczącym powyżej 200 tys. mieszkańców.

Mondial Assistance we współpracy z ACNielsen Polska przeprowadził badanie poświęcone usługom assistance "Rynek usług assistance widziany oczami klientów". - Przygotowana publikacja zawiera analizy,które są istotne zarówno dla całej branży assistance, jak i podmiotów z nią powiązanych - mówi Agnieszka Walczak, członek zarządu Mondial Assistance.W 2011 roku z usług assistance w Polsce skorzystało prawie milion osób. Klient assistance ma nie więcej niż 59 lat oraz mieszka w mieście liczącym powyżej 200 tys. mieszkańców.

Najbardziej uświadomioną grupą pod względem usług i produktów assistance są osoby w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat. Ponad 50 proc. respondentów dobrze kojarzy, czym są usługi assistance i na czym one polegają. Ankietowani wskazali assistance samochodowe jako najbardziej wartościową usługę oferowaną przez asystorów. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio assistance medyczne oraz turystyczne. Assistance jest również cenione jako uzupełnienie i rozwinięcie produktów bankowo-ubezpieczeniowych. - W dzisiejszych czasach udana kooperacja banku z branżą assistance tworzy nową jakość dobrze znanych produktów bankowych oraz daje możliwość wyróżnienia swojej oferty wśród konkurencji - komentuje dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Związku Banków Polskich.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: