Rynek bankowy: Być zawsze świadomym

BANK 2009/06

Czas kryzysu to najlepszy okres na weryfikację systemu zarządzania ryzykiem w bankach. Obecny przestój na rynkach finansowych każe wielu bankowcom zastanowić się nad błędami, ale także nad rozwiązaniami, które można wprowadzić do własnych systemów w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

Beata M. Paxford

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych zadań w działalności bankowej. Odnosi się do wielu instrumentów, które służą do zlokalizowania ryzyka, oznaczenia go, a następnie przygotowania czy wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą to ryzyko zminimalizować. Znawcy tematu zwracają uwagę na to, że jeśli jest to czynione niewłaściwie, może zagrozić wypłacalności banku.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje wszystkie rodzaje działań bankowych – począwszy od błędnego oszacowania ryzyka, aż do niewłaściwych prognoz ekonomicznych. Stąd też niezwykle ważne jest rozpoznanie go, jego klasyfikacja, a następnie umiejętność zarządzania nim. Przeanalizujemy pokrótce jeszcze raz rodzaje występujących w działalności bankowej ryzyk.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: