Rynek bankowy: Perspektywy rozwoju

BANK 2009/05

0001

Prawo wspólnotowe nie definiuje, gdzie powinien być umiejscowiony nadzór i w jaki sposób jego umiejscowienie powinno uwzględniać konsolidację usług i instytucji finansowych. Kwestię tę pozostawiono do rozstrzygnięcia poszczególnym państwom członkowskim. Przeważają jednak argumenty za umiejscowieniem nadzoru w ramach banku centralnego.

Nadzór nad rynkiem finansowym to zadanie państwa koncentrujące się na realizacji celów szczególnych, związanych z wyjątkową pozycją podmiotów nadzorowanych, podmiotów co do zasady określanych jako instytucje zaufania publicznego. Jego znaczenie jest szczególnie zauważalne w okresach dekoniunktury gospodarczej. Wiadomo już, że jednym z czynników wpływających na rozmiar kryzysu w krajach rozwiniętych był “niewystarczający” nadzór.

Samo pojęcie “nadzór”, jak i jego znaczenie funkcjonalne odgrywają istotną rolę niezależnie od cyklów koniunkturalnych w gospodarce. Jednak w okresie rozwoju nie przywiązuje się do niego aż tak dużej wagi, jak w okresie dekoniunktury. Jest to jeden z poważniejszych błędów w procesie tworzenia prawa regulującego funkcjonowanie organów nadzoru i wyposaż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: