Rynek bankowy: Pod rozwagę prezesom banków spółdzielczych

BANK 2008/12

Trwający na świecie i zbliżający się do Polski kryzys bankowo- -finansowy skłania instytucje finansowe w wielu krajach do przeglądu stosowanych przez nie metod oceny ryzyk bankowych, w tym m.in. ryzyka kredytowego.

Jest bowiem rzeczą oczywistą, że amerykańskie instytucje działające na rynku kredytów subprime popełniły poważne błędy, właśnie w ocenie ryzyka kredytowego, powodujące straty, których skutki obecnie rozlewają się na całą gospodarkę światową poprzez mechanizm rynków papierów wartościowych, na których refinansuje się kredyty hipoteczne, w tym tzw. subprime. Kryzys amerykański wywołały tym razem wielkie korporacje finansowe, a nie, jak w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, instytucje lokalne (credit union). Konieczność wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu dotyczy wszystkich instytucji rynków finansowych: globalnych, regionalnych, narodowych i lokalnych. Żadna instytucja nie jest bowiem wolna od możliwości popełnienia błędu w ocenie wiarygodności finansowej kredytobiorcy oraz ryzyk rynkowych, które łącznie mogą spowodować znaczne problemy.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: