Rynek długu kontynuuje korektę mimo słabszych danych Michigan

Komentarze ekspertów

Na rynku długu podczas piątkowej sesji doszło do dalszej realizacji zysków, rozpoczętej jeszcze w czwartek. Na koniec tygodnia rentowność DS1023 wzrosła do poziomu 3,78%, tj. o 13 pb. wyższego niż czwartkowy dołek.

Na rynku długu podczas piątkowej sesji doszło do dalszej realizacji zysków, rozpoczętej jeszcze w czwartek. Na koniec tygodnia rentowność DS1023 wzrosła do poziomu 3,78%, tj. o 13 pb. wyższego niż czwartkowy dołek.

Piątkowe zmiany były za to zdecydowanie mniejsze na krótkim końcu krzywej. W przypadku 2-letnich papierów OK0716 kwotowania praktycznie nie uległy zmianie, utrzymując się blisko 2,81%. Podobne co do kierunku, chociaż słabsze co do skali, zmiany widać było również w Europie, gdzie na wartości traciły zarówno niemieckie Bundy jak i obligacje państw peryferyjnych. Na rynku nie zrobiły większego wrażenia dane indeksu nastrojów konsumentów Michigan, pomimo spadku ogólnej wartości wskaźnika z 84,1 do 81,8 pkt. Było to głównie wynikiem obniżenia się bieżącej wartości wskaźniki przy znacznie mniejszym spadku wskaźnika oczekiwań. Naszym zdaniem powodem takiej reakcji rynku jest wcześniejsze wkomponowanie scenariusza pogorszenia danych w wyceny.

Biorąc pod uwagę skalę zmian w tym tygodniu trudno się dziwić, że część inwestorów zdecydowała się na zamknięcie pozycji. Mimo wspomnianej przeceny w perspektywie całego tygodnia rentowności w Europie silnie spadły. Przykładowo 10-letnie Bund-y były wyceniane w okolicach 1,30%, podczas gdy historyczne minimum ustanowione w 2012 r. wyniosło 1,12%, przy znacznie bardziej niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym. Rentowności polskich papierów OK0716 w ujęciu całego tygodnia spadły o 10 pb., a DS1023 o 12 pb. W efekcie w piątek rynek dyskontował scenariusz stabilizacji stóp procentowych do połowy 2015 r.

W najbliższych dniach nie spodziewamy się istotnej zmiany nastrojów. Krótkoterminowo trudno będzie znaleźć argumenty za dalszym kupowaniem obligacji przy tak już wysokich wycenach. Cały czas czynnikami wspierającymi rynek długu będą jednak wypowiedzi i spekulacje dotyczące możliwości wprowadzenia przez EBC dodatkowych form wsparcia gospodarki i to już podczas czerwcowego posiedzenia. W tym tygodniu przykładowo do spadku rentowności przyczyniły się m.in. nieoficjalne informacje, że przedstawiciele Bundesbanku mogą poprzeć niestandardowe działania EBC. Przy takich oczekiwaniach trudno jest liczyć na silniejszą przecenę Bund-ów i w efekcie polskiego dłuższego końca krzywej dochodowości. 

W krótkiej perspektywie spodziewamy się, że rentowności obligacji skarbowych OK0716 ustabilizują się w okolicach 2,80%. Jest to jednocześnie poziom naszej prognozy na koniec II kw. 2014 r. W przypadku dłuższego końca krzywej spodziewamy się wyhamowania tendencji spadkowej rentowności, jednocześnie nie wykluczamy pojawienia się w najbliższych dniach korekty, ale lekkiej. Trudno jest bowiem oczekiwać, aby przed czerwcowym posiedzeniem EBC możliwa byłaby silniejsza przecena na rynku długu, po ostatnich zapowiedziach M. Draghiego, że w czerwcu bank centralny może zdecydować się na jakąś formę standardowego lub niestandardowego łagodzenia polityki pieniężnej. Publikowane w najbliższych dniach w kraju dane makroekonomiczne powinny być neutralne dla rynku.

140519.ryn.proc.01.400x140519.ryn.proc.02.300x140519.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: